Årsstämma 2021

SMKs årsstämma hölls den 28 april 2021. Under stämman omvaldes SMKs styrelseledamöter och ordförande, Lilian Klasson, valberedning samt ledamöter i föreningens certifieringsråd och etikråd. En summering av verksamheten 2020 och föreningens arbete med strategi, marknadsaktiviteter och medlemsrekrytering återgavs även under mötet. Här nedan kan ni läsa förvaltningsberättelsen som presenterades under stämman.

Vi i styrelsen är glada över möjligheten till kontinuitet och fortsatt engagemang i vår branschförening och det fortsatta förtroendet från medlemmarna!

Årsmötet följdes av ett engagerande seminarium som inleddes av Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som talade om forskning och trender kopplat till managementkonsultrollen och -branschen. Under efterföljande paneldebatt
framhölls, både av panel och deltagare, vikten av managementkonsultens hantverk, något som utvecklas genom erfarenhet och träning.
 
Styrelsen vill tacka alla deltagare för en intressant diskussion och ser fram emot mer dialog och inspel i ämnet framöver!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter