VÅRA MEDLEMMAR

Sveriges Managementkonsulter välkomnar både företag och individuella managementkonsulter som medlemmar. Våra medlemmar är väl insatta i våra stadgar och följer våra etiska riktlinjer i sin yrkesutövning.

Hedersmedlemmar

Jan-Ove Modéer - som under många år varit ordförande i organisationens certifieringsråd och arbetat hårt för att stärka managementkonsulternas roll och branschens utveckling.

Bertil Persson - som under många år varit ordförande i branschorganisationens valberedning och med ett stort engagemang bidragit till att utveckla organisationen och identifiera och lyfta fram nya förmågor till styrelsen.

Bengt Karlöf - framträdande personlighet inom managementområdet såväl i Sverige som i Norden och Europa. De områden inom management som Bengt inriktat sig på är strategiutveckling, effektivitet, goda förebilder i form av benchmarking och framför allt Benchlearning® samt management.

Lars Aspling