Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2016 > 03

Certfied Management Consultant (CMC) säkerställer att du uppfyller specifika kompetenskrav inom professionen. Certifieringen synliggör din kompetens på internationell nivå gentemot marknaden och inom din nuvarande organisation.

Kursstart i april med examination under hösten.

Mer information hittar du på http://www.exmi.se/sv-se/Certifieringar/Konsultcertifiering
 

Läs hela inlägget »

Dear all,
I’m really pleased to send you the first annual report of the revised FEACO survey of European Management Consultancy.  
Being a state of the art report on such a strategic industry in Europe, I kindly ask you to disseminate this issue both to all your Country associated firms and to the business community.
As you know, the annual report is the result of a pilot methodology which is based upon data already collected by national Management Consulting Associations for their yearly surveys, carried out in order to overcome inconsistencies in the overall dataset, outdated definitions and somewhat confusing domains among various countries.
The Central survey team led by Prof. Corrado Cerruti from the University of Rome Tor Vergata, and coordinated by Giovanni Benedetto, Vice Chairman of Confindustria Assoconsult (the Italian MC Association) is now ready to start data gathering for next release and will contact you soon.
I would thank all of you for your cooperation.
With kindest regards.
 
Ezio Lattanzio
FEACO Chairman

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se