MINNESORD - Holger Bohlin

Som tidigare meddelats har föreningens grundare, Holger Bohlin avlidit.
Minnesord från GöteborgsPosten 2019-06-02:

Professor emeritus Holger Bohlin har avlidit i en ålder av 97 år. Hans närmaste sörjande är särbo Barbro och sönerna Nils, Bengt och Erik med familjer.

Holger Bohlin föddes i Bromma 1921. Studenten på tekniska gymnasiet i Stockholm 1940. Två år i militären och utbildade sig till värnpliktig fänrik. Holger tog sin ekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm 1946 med bra betyg.

Holger var lärare på Kungliga tekniska högskolan i nationalekonomi och olika ekonomiska ämnen för teknologerna. Holgers ”elever” blev sedermera män i staten och viktiga kontakter i Holgers stora nätverk. Holger var i USA och fick värdefulla internationella kontakter.

Verkställande direktör för Skoindustrins forskningsinstitut, följt av vd för MTM-föreningen. Holger var vice vd på Ekonomisk Företagsledning under fem år och lärde sig konsultyrket.

1960 startade Holger tillsammans med kompanjonen Åke Strömberg, Bohlin & Strömberg. Holger hade uppdrag hos många av Sveriges ledande företag, bland annat Volvo, Facit och Alfa Laval.

Holger var tidigt engagerad i IVA. Invaldes 1969 som ledamot i avd. VI och ordförande i avdelningen i slutet av 70-talet.
1969 utnämndes Holger till professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola.

Under sina 17 år på Chalmers hann Holger med mycket. Undervisning, doktorander, nya verksamheter såsom INDEVO, CIT, CIAB. IMIT och CES. Sektionen Industriell Ekonomi skapades under Holgers tid och efter pensioneringen var Holger bland annat dekanus för den immateriella I-sektionen.

Efter pensioneringen fann Holger en ny mening med livet genom medlemskap i Frimurarsällskapet där han uppnådde högsta graden 2001. Holger var också initiativtagare till den Frimureriska Forskningsgruppen – FFGG i Göteborg.
Holger Bohlin hedrades 1992 med Chalmersmedaljen. Holger var hedersledamot i Svenska Managementkonsultföreningen som han startat. Också hedersledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Holger hade träffat sin Lisa redan under militärtjänstgöringen. Vid en dans i Piteå blev det love at first sight! 1947 giftermål och sedan kom pojkarna. Holger älskade naturen. Familjen företog flera resor både i Sverige och i Europa. Somrarna tillbringades ofta på den svenska västkusten. Holger gillade sitt sommarställe i Torekov med golfbanan utanför.

Holgers Lisa gick bort i förtid. Holger hade turen att träffa Barbro, som visade Holger en ny värld. Barbro med sin familj och vänner gav Holger livslusten tillbaka. Holger och Barbro, som båda älskade opera hann tillsammans med att uppleva 40 olika operascener i Europa.

Holger Bohlin behärskade det svenska språket. När Holger skrev eller pratade så lyssnade åhörarna andäktigt. Kloka ord kom alltid från Holger. Holger lyssnade och agerade som ett verkligt bollplank. Holger engagerade sig.

Vi som haft förmånen att komma Holger nära och få ta del av hans engagemang, kunnande, klokhet och kamratskap förenat med en stor omtänksamhet kommer att sakna honom mycket.

Björn O. Albrektson, Folke Hjalmers och Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter