Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

 • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
 • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
 • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
 • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
 • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
 • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
 • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2019

Välkommen till seminarium torsdagen den 10 oktober kl. 17:30-19:30. Plats: Ekan Management, Styrmansgatan 2, Stockholm

 • 17:30 Mat och mingel
 • 18:15 Peter Thorslund, kvalitetsansvarig på Ekan Management berättar om standarden, dess syfte och innehåll.
 • Därefter diskussion kring hur SMK hur standarden kan öka vår affärsnytta och vad vi, som branschorganisation kan göra för att öka kunskapen i branschen.
 • 19:30 Avslut


Anmälan görs på info@samc.se senast den 3e oktober. Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 495 SEK ekl. moms. Om du inte anmält förhinder fakturerar vi för utgifter.

ISO 20700: Guidelines for management consultancy services publicerades 1 juni 2017 efter tre års arbete under ledning av International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) med följande presentation av Sorin Caian CMC, ordförande för ICMCI. “Denna nya ISO standard är ett viktigt komplement till CMC - den internationella certifieringen för managementkonsulter. Genom att öka träffsäkerheten inom managementkonsulting kommer ISO 20700 stärka utvecklingen av yrkesrollen globalt” säger Sorin Caian CMC, ordförande för ICMCI.


Korta fakta om ISO 20700:

 • Arbetet med utvecklingen av standarden inleddes 2013 • Det är den första ISO-standarden för tjänster som publiceras
 • Tilldelad särskild status av ISO på grund av sin unika karaktär
 • 42 länder har varit aktiva i utvecklingen av standarden
 • Erbjuder vägledning i kontraktsskrivning, genomförande och utvärdering av konsulttjänster • Arbetet med standarden leddes av ICMCI
Läs hela inlägget »

Dear Colleagues in ICMCI,
 
CMC-Global (ICMCI) would like to announce the Constantinus International Award 2019 Kick-off for nominations! As after a successful Constantinus International Award 2018, it’s now time to prepare for the award in 2019.
 
1. Background & Supplementary Documents
 
In 2018, the award was bestowed during the ICMCI Congress in Milan, Italy. For further information on the submitted projects as well as the winners, please click here. A photo gallery as well as a report on the award ceremony may be found here.
 
In 2019, CMC-Global is dedicated to raise the number of participating countries and the number of submitted projects. Many talks took place with many of the IMCs and we trust you will do your utmost to support our initiative, and hope to welcome projects from your country to the next Constantinus International Award and related ceremony in Nassau – The Bahamas.
 
We would like to invite your Institute to submit outstanding consulting projects from your members to the Constantinus International Award. Attached please find the concept of this award. We are happy to send you a document named Checklist process for the procedures concerning the award to help to understand the framework of this project for basic information. Additionally you may find some Information for the jury as well as the FAQs. These documents should be helpful for you in order to get an impression on what the nominated projects should/could look like and how they will be judged.
 
2. National Marketing Initiatives
 
We kindly ask you to also promote this award with marketing measures in your country (e.g. national press releases, national events for nominees, selection of sponsors/partners and recognized jury members). Supplementary information can be found in the sponsoring one pager as well as in the Information Award Ceremony. Moreover we also ask you to link www.constantinus-international.com to your Institute's website.
 
3. The Process
 
In order to facilitate the decision making process, we would like to summarize the most important aspects of the award:

 • The first step in order to get the award started would be a binding commitment from your Institute between March 1 and July 15 2019 via email to office@constantinus.net with a cc to reema.nasser@cmc-global.org, which is accompanied by accepting a charge of € 1.000,00 excl. VAT to cover the costs for the adaptation of the application tool and the jury tool, the maintenance of the website as well as a small marketing initiative.Invoice will be sent by the Constaninus Award office directly to the participating IMC.
 • Subsequently, all participating Institutes have the opportunity to name 3 national nominations.
 • From March 1 and July 15 2019 the nominees can submit their applications online. They will be provided with individual login credentials by Constantinus Club after registering on www.constantinus-international.com. The language for application will be English.
 • Each participating Institute has to name two jury members. The members of the jury will also be able to do their evaluation online via a registration with individual login credentials. The time period to name these jury members until July 1, 2019. The jury will evaluate the projects from 19.07.2019 to 30.08.2019.
 • Finally the award ceremony will take place in October 2019 at the CMC-Global (ICMCI) International Conference in Nassau – The Bahamas.
 • Attending nominees (consultant and client) will have to be registered by their participating IMC to attend the award ceremony through the online registration conference website that will be announced during April.

We hope with this short summary we have outlined the main aspects of the Constantinus International Award and we are looking forward to your responses. For any further information please don’t hesitate to contact Carina Froehlich, Constantinus Club (carina.froehlich@incite.at) or Reema Nasser, ICMCI (reema.nasser@cmc-global.org).
 
 
Kind Regards,
International Council of Management Consulting Institutes

To be a leader in the development of management consulting as a global profession that drives social and economic success.
 
Dwight Mihalicz, CMC
Chairman ICMCI
C/O Maurer & Stager AG
Fraumünsterstrasse 17/Postfach 318
CH – 8024 Zurich
Email: dwight.mihalicz@cmc-global.org  
www.cmc-global.org

Attachments:
 

Läs hela inlägget »

Dear Colleagues,

We warmly wish you a Happy International Consultants’ Day!
May our global profession flourish for the benefit of all our societies and nations.

Best wishes from our Chair/CEO Juan Negroni, our Board and our members!


We look forward to seeing you all at our upcoming conference (click below)
 

For and on behalf of IMC USA,
 
Distribution List (in bcc mode for internet security purposes):

 • IMCs (Chairs, Delegates and Executive Directors)
 • ICMCI Committee Members
 • IMC USA Board Members

 
Constantinos A. Stavropoulos CMC®, Lead Delegate
Recipient of IMC USA Distinguished Service Award
Institute of Management Consultants U.S.A.
A Message for You from our members

Tel: +30 210 8964200; Cell: +30 6944440136
LinkedIn: constantinosstavropoulos; Skype: c.stavropoulos

Läs hela inlägget »

Som tidigare meddelats har föreningens grundare, Holger Bohlin avlidit.
Minnesord från GöteborgsPosten 2019-06-02:

Professor emeritus Holger Bohlin har avlidit i en ålder av 97 år. Hans närmaste sörjande är särbo Barbro och sönerna Nils, Bengt och Erik med familjer.

Holger Bohlin föddes i Bromma 1921. Studenten på tekniska gymnasiet i Stockholm 1940. Två år i militären och utbildade sig till värnpliktig fänrik. Holger tog sin ekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm 1946 med bra betyg.

Holger var lärare på Kungliga tekniska högskolan i nationalekonomi och olika ekonomiska ämnen för teknologerna. Holgers ”elever” blev sedermera män i staten och viktiga kontakter i Holgers stora nätverk. Holger var i USA och fick värdefulla internationella kontakter.

Verkställande direktör för Skoindustrins forskningsinstitut, följt av vd för MTM-föreningen. Holger var vice vd på Ekonomisk Företagsledning under fem år och lärde sig konsultyrket.

1960 startade Holger tillsammans med kompanjonen Åke Strömberg, Bohlin & Strömberg. Holger hade uppdrag hos många av Sveriges ledande företag, bland annat Volvo, Facit och Alfa Laval.

Holger var tidigt engagerad i IVA. Invaldes 1969 som ledamot i avd. VI och ordförande i avdelningen i slutet av 70-talet.
1969 utnämndes Holger till professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola.

Under sina 17 år på Chalmers hann Holger med mycket. Undervisning, doktorander, nya verksamheter såsom INDEVO, CIT, CIAB. IMIT och CES. Sektionen Industriell Ekonomi skapades under Holgers tid och efter pensioneringen var Holger bland annat dekanus för den immateriella I-sektionen.

Efter pensioneringen fann Holger en ny mening med livet genom medlemskap i Frimurarsällskapet där han uppnådde högsta graden 2001. Holger var också initiativtagare till den Frimureriska Forskningsgruppen – FFGG i Göteborg.
Holger Bohlin hedrades 1992 med Chalmersmedaljen. Holger var hedersledamot i Svenska Managementkonsultföreningen som han startat. Också hedersledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Holger hade träffat sin Lisa redan under militärtjänstgöringen. Vid en dans i Piteå blev det love at first sight! 1947 giftermål och sedan kom pojkarna. Holger älskade naturen. Familjen företog flera resor både i Sverige och i Europa. Somrarna tillbringades ofta på den svenska västkusten. Holger gillade sitt sommarställe i Torekov med golfbanan utanför.

Holgers Lisa gick bort i förtid. Holger hade turen att träffa Barbro, som visade Holger en ny värld. Barbro med sin familj och vänner gav Holger livslusten tillbaka. Holger och Barbro, som båda älskade opera hann tillsammans med att uppleva 40 olika operascener i Europa.

Holger Bohlin behärskade det svenska språket. När Holger skrev eller pratade så lyssnade åhörarna andäktigt. Kloka ord kom alltid från Holger. Holger lyssnade och agerade som ett verkligt bollplank. Holger engagerade sig.

Vi som haft förmånen att komma Holger nära och få ta del av hans engagemang, kunnande, klokhet och kamratskap förenat med en stor omtänksamhet kommer att sakna honom mycket.

Björn O. Albrektson, Folke Hjalmers och Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Dear Colleagues,
 
First we would like to wish you all a Happy International Consultants day, and as you all know, International consultant’s day is celebrated on the first Thursday of June each year - In 2019 this is Thursday, June 06. As always, our chair is sending you a message.
 
You can view the message and the video at the following link: https://www.cmc-global.org/content/international-consultants-day-2019-message-chair
 
Wishing you all prosperity and advancement in your careers.
 
Kind Regards,
International Council of Management Consulting Institutes

To be a leader in the development of management consulting as a global profession that drives social and economic success.

Läs hela inlägget »

FÖRENINGENS GRUNDARE har avlidit


Holger Bohlin, född 1921 i Stockholm, död 12 april 2019 i Göteborg, var en svensk ekonom och professor emeritus. Bohlin avlade 1946 ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var 1969-1988 professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola. Han invaldes 1969 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han var bl a medgrundare till Bohlin & Strömberg och förärades Chalmersmedaljen. För 51 år sedan grundade han även Sveriges Managementkonsulter.

För mer information: https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/chalmersmedaljen/Sidor/holger-bohlin.aspx

ÅRSMÖTET
Föreningsstämman för 2018 går av stapeln tisdagen den 28 maj kl. 17:30-19:30 i Ekans lokaler på Styrmansgatan 2 i Stockholm.
Förutom dagordningen för föreningsstämman genomför vi en diskussion
presentation av de synpunkter som inkom vid vår medlemsworkshop i början av åre
svaren på den enkät som skickats ut ang. vad som är det viktigaste för föreningens medlemmar
Syftet är att den ska ligga till grund för planeringen av föreningens fortsatta arbete.
För mer information och anmälan: OBS! Anmälan senaste den 23 maj!
http://www.samc.se/kalender-22419732#/calendar=1&id=378474

BRANSCHRAPPORT
En av de synpunkter som kommit in var att vi ska utarbeta branschrapporter. SMK har därför tagit fram en första rapport som vi kommer att dela ut vid föreningsstämman den 28 maj för stämmans synpunkter.

SEMINARIUM MENTORSKAP FÖR MANAGEMENTKONSULTER
Vid medlemsmötet torsdagen den 11 april samlades förhoppningsfulla unga och äldre managementkonsulter för att påbörja ett kortare mentorprogram. Mötet präglades av stor entusiasm och efter en speed dating-övning hade vi sju par som vill lära av varandra och utvecklas. Fokus för mentorskapet är bl a rollen som managementkonsult och etiska dilemman.

KOMMANDE SEMINARIER
Ett kalendarium för höstens seminarier kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev (juni). I planen finns bl a AI och affärsmannaskap, Workshop kring förnyade etiska riktlinjer och insikter om ISO-standarden för managementkonsulttjänster. Har du önskemål, tankar och synpunkter – återkom gärna.

VALBEREDNINGEN BEHÖVER DIN HJÄLP
För att göra skillnad behöver vi blir fler medlemmar och fler som vill bidra i föreningsarbetet!  Är du intresserad av att vara mer aktiv inom SMK eller finns det någon du vill nominera?
Vi behöver nya förmågor till styrelsen och valberedning! Vi behöver också dig som vill vara med och utveckla våra etiska riktlinjer och våra utbildningar. Styrelsen har också olika utskott där du som kan tänka dig att bidra under kortare tid kan vara med och påverka! Anmälan görs senast den 23 maj till valberedningen: dag.larsson@ekan.comthomas.larsson@idi.se


Nyfiken på att bli medlem? Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig!
Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se.
Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!
Vill du inte längre få detta nyhetsbrev? Meddela oss på info@samc.se

Läs hela inlägget »

Jan/feb 2019
 

AKTUELLT

Tisdagen den 12 februari, berättade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, om hur det var att bygga upp Pensionsmyndigheten på rekordtid med gott resultat.  Det var ett uppskattat och intressant medlemsmöte, under ledning av Gunnila Masreliez Steen.

Vid vårt medlemsmöte den 16:e januari tog Rikard Olsson från Beyond Budgeting Round Table oss med på en spännande resa kring hur man går från en traditionell budgetstyrning till ett mycket mer dynamiskt styrsätt anpassat till dagens snabba marknadsskiften. Tankarna kring Beyond Budgeting passar mycket bra ihop med dagens diskussioner kring en mer agil affärsutveckling som bygger på tillitsbaserad styrning för att effektivt kunna ta snabba marknadspositioner och samtidigt utnyttja företagets hela utvecklingspotential. Det blev som vanligt en givande kväll med hög interaktivitet mellan Rikard och oss som var där och lyssnade. Många intressanta insikter kring hur detta kan nyttjas i vardagen och en hel del kopplingar till dagens utmaningar vad gäller ledning och styrning i både stora och små organisationer inom både privat och offentlig sektor.


RAMAVTALSUPPHANDLINGAR FÖR MANAGEMENTKONSULTTJÄNSTER

Nu är det dags för nästa omgång av ramavtalsupphandlingar från myndigheterna via Kammarkollegiet!

1. Verksamhets/Organisationsutveckling

 • Annonsering                     Januari 2019
 • Tilldelningsbeslut          Juni 2019
 • Start för nya avtal          Juli 2020

2. Utredning, Ledning och Verksamhetsstyrning

 • Annonsering                     Mars 2019
 • Tilldelningsbeslut          September 2019
 • Start för nya avtal           Juli 2020

3. Utveckling chef, grupp samt Kompetensförsörjning

 • Annonsering                      September 2019
 • Tilldelningsbeslut           Februari 2020
Start för nya avtal                   Oktober 2020ETISKA RIKTLINJER

I de flesta fall då Managementkonsultbolag omnämns i media, handlar det om att de inte följt etiska riktlinjer. I Kammarkollegiets ramavtalsupphandling ställs nu, efter vår dialog med dem, krav på alla leverantöreras Etiska Riktlinjer. Vi har valt att ta bort de Etiska Riktlinjerna från vår hemsida. Istället kommer vi i ett separat utskick att be samtliga medlemmar att godkänna och bekräfta att medlemsföretagen företag informerar samtliga medarbetare om och följer dessa. Därefter undersöker vi möjligheten att ordna en medlemsinloggning på hemsidan.


KOMMANDE SEMINARIER

Med anledning av vikten av att följa de Etiska Riktlinjerna, bjuder Etiska Rådet in till ett medlemsseminarium den 13 mars med den kände docenten i företagsekonomi, Tomas Brytting, som arbetat med företagsetiska frågor under 30 år. Missa inte detta! Mer information om detta och kommande seminarier, samt anmälan www.samc.se.


MEDLEMSENKÄT

Det är medlemmarnas behov och önskemål som gör att SMK finns och kan växa! Som medlem ska du ha fått en enkät att besvara om SMK:s verksamhet. Dela gärna med övriga medarbetare! Sista dag att besvara enkäten är den 22 februari 2019. Vi skickar även ut en enkät till icke-medlemmar.
En redovisning av resultatet kommer därefter.


AKTIV I SMK

För att göra skillnad behöver vi blir fler medlemmar och fler som vill bidra i föreningsarbetet!  Är du intresserad av att vara mer aktiv inom SMK eller finns det någon du vill nominera? Nu startar valberedningen sitt arbete med att ta fram nya förslag till ledamöter till styrelsen och våra olika råd!

Anmälan görs till valberedningen: dag.larsson@ekan.comthomas.larsson@idi.se.


MEDLEMSNYTT

Chalmers Tekniska Konsulter
Vi hälsar våra nya medlemmar CTK varmt välkomna som medlemmar i SMK.

Nyfiken på att bli medlem? Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig!

Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se.
Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se