Nya medlemspriser

Från och med 2021-01-01 har SMKs styrelse beslutat om en ny affärsmodell och därmed nya medlemspriser.

De nya priserna innefattar priser för företagsmedlemmar, studerande eller nyblivna managementkonsulter samt individuella medlemmar. Mer information om de nya priserna finns på sidan Medlemsavgifter.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter