Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2018 > 11

Vi hade glädjen att närvara under International Constantinus Award Ceremony 2018 i Milano då Ekan AB tog emot pris för "National Champion Sweden"!
Sveriges Managementkonsulter är oerhört stolta över Ekan AB och glada att ha dem som medlemmar.

Läs hela inlägget »

Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna till SMK:s första seminarium för hösten!
 
Tisdagen den 27 november kl. 17:30 – 19:30.
Adress: Almega, Sturegatan 11, 114 36 Stockholm
 
Under september och oktober har styrelsen arbetat med att ta fram en strategi för framtidens SMK. Vi vill bjuda in alla medlemmar, blivande medlemmar och övriga intresserade till en workshop om styrelsens förslag till strategi och plan för det kommande året.
 
Programpunkter:
17:30 Gemensam buffe-måltid
18:00 Workshops kring SMK:s framtid och strategier för att lyckas.
19:15 Nästa steg, sammanfattning och avslut.
 
Välkommen att anmäla dig! Senast den 20 november vill vi ha din anmälan till info@samc.se.
 
Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga faktureras 495 SEK exkl. moms.

Läs hela inlägget »

Den 1:a november tog sig fyra konsulter genom den omfattande CMC processens sista steg och fick ta emot sina diplom. Grattis till Marie Langenfeld, Christoffer Mahiasson, Thorbjörn Grahn och Anna Segerberg. Certifieringen omfattar dels redovisning av egna case, referenser från uppdragsgivare, validering av kunskap och kompetens samt intervju av certifieringsrådet. För att starta certifieringsprocessen krävs att man har arbetat minst fem år som managementkonsult inom privat eller offentlig sektor och att man skriver under på att följa Sveriges Managementkonsulters Etiska riktlinjer.

CMC certifieringen är en internationell certifiering som ägs av International Council of Management Consulting Institutes. I Sverige genomförs certifieringen av branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter genom ett certifieringsråd. Certifieringsrådet bestod denna gång av professor Andreas Werr från Handelshögskolan och Marcus Wideroth CMC och vice ordförande i Sveriges Managementkonsulter.

Christoffer Mahiasson, Anna Segerberg och Thorbjörn Grahn. Saknas på bilden gör Marie Langenfeld som också erhöll sitt diplom efter avklarad certifiering.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se