Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2015

Vi kan blicka tillbaka på ett 2015 då vi har haft  intressanta medlemsmöten, ett antal nya ceritiferade managementkonsulter har fått ta emot sitt diplom,  en ny hemsid har sett dagens ljus och en massa andra spännande händelser inom föreningen.

Nu blickar vi framåt mot 2016, första medlemsträffen är redan den 27:e januari och vi har ett antal intressanta ämnen som planeras för kommande träffar under  nästa år!

Vi passar på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs hela inlägget »

Den 24:e november höll Magnus Krusberg ett mycket intressant föredrag kring hur företagens affärsmodeller påverkas av digitaliseringen. Vi diskuterade kring kommande trender inom många olika branscher och vilka utmaningar som både företagsledningar och styrelser står inför när digitaliseringen sveper in och förändrar företagets affärsmodell i grunden.
Ämnet skapade en intensiv diskussion bland deltagarna, det är ingen tvekan om att detta är ett område som är högaktuellt för våra medlemmar.

Läs hela inlägget »

Boka redan nu in 18-21 oktober 2016 för nästa års ICMCI CMC konferens i Kanada. För mer information se https://www.youtube.com/watch?v=-lLq81mcPCg

Mer information kommer att publiceras löpande.

Läs hela inlägget »

Dags för medlemsmöte. Den här gången träffas vi och lyssnar på Magnus Krusberg från Gartner som kommer och diskuterar ett högintressant ämne kring hur digitaliseringen påverkar företagens affärsmodeller. 
Mötet äger rum hos Almega den 24:e novemberg kl 18.00

Läs mer och anmäl dig här.

Läs hela inlägget »

Vid årsstämman i Sveriges Managementkonsulter valdes Lilian Klasson in i styrelsen. Lilian har lång erfarenhet av branschen och är till vardags CEO på House of Stratvise AB. 

Styrelsen består av:
Dag Larsson - ordförande
Marcus Wideroth - vice Ordförande
Anders Baude
Per Anderberg
Gunnila Masreliez-Steen
Lilian Klasson

 

Läs hela inlägget »

Nu ber vi alla medlemmar och övriga managementkonsultföretag om hjälp med utvecklingen av vår bransch genom att svara på ICMCI's internationella undersökning av managementkonsultbranschen. Du hittar undersökningen på den här länken:
https://nl.surveymonkey.com/r/GlobalConsultancyIndex
Givetvis är undersökningen helt anonym.

Läs hela inlägget »

Evelina Kambre Öberg som är aktiv i Etiska rådet kommer att delta i en paneldebatt om LOU under Almedalsveckan. Paneldebatten leds av Småföretagarnas Riksförbund och äger rum på Öresundshuset, Donners Plats fredag den 3:e juli kl 16-17.

Läs hela inlägget »

Den 21:a maj är det dags för årsstämma i Svergies Managementkonsulter. VI hälsar alla medlemmar till Ekan Management, Styrmansgtan 2 klockan 17.30. Anmäl dig på info@samc.se.

Välkommen

Läs hela inlägget »

What can you expect?

1. A varied program with state of the art insights,
2. It’s knowledge enriching, interactive and relevant to our practices.
3. Its focus is learning, experiencing and putting it into practice.

The first day, 22 September, offers world class key note speakers and a variety of workshops to choose from. The evening combines the festive event of our 75th anniversary with the Constatinus Award ceremony.

Wednesday 23 September offers an exciting day out; a number of Dutch renowned companies open their doors to the CMC participants for a unique look behind the scenes!

The conference wraps up with lessons learned, sharing experiences and international key notes.

We look forward to welcoming you to The Netherlands in September!

http://www.cmc-conference2015.com/

Läs hela inlägget »

Certifieringen vänder sig till dig som är professionell managementkonsult.

Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för managementkonsulten.

Kursstarter
Dag 1 den 23 juni (kl 13.00-18.00)
Dag 2 den 3 sept (kl 13.00-18.00)
Certifiering den 13 okt 2015

Läs hela inlägget »

Det var många som kom och lyssnade på Bisnodes presentation kring branschens utveckling.
Presentationen gav en intressant bild över både den geografiska spridningen av företag inom vår bransch såväl som tillväxten och storleken på nystartade bolag. 
Efter presentationen följde en  livlig debatt kring detta ämne med många initeriade inlägg och reflektioner kring branschens utveckling och även framtida utmaningar.
Tack till Bisnode och alla deltagare som bidrog till en trevlig och lyckad kväll.

Materialet som visades under kvällen.

Läs hela inlägget »

Region Skåne planerar att upphandla Konsulttjänster inom områdena verksamhet/organisation/produktionsstyrning och produktionsuppföljning resp ekonomistyrning. Innan slutligt förfrågningsunderlag fastställs genomför man en s k extern remiss. 

Sveriges Managementkonsulter välkomnar detta förvarande och har lämnat in ett svar på remissen där vi lyfter fram ett antal olika aspekter som vi tyckr är viktiga att ta med när man upphandlar denna typ av tjänster.

Mer information om Region Skånes externa remissförfarande hittar du på:
http://www.skane.se/externremiss

Läs hela inlägget »

God fortsättning på det nya året. Hjärtligt välkommen till Mingel- och Informationsmöte hos Sveriges Managementkonsulter. Managementkonsultbranschen är satt under kraftig förändring och det är många aktörer som gör anspråk på en marknad som inte är helt enkel att definiera. Denna medlemsträff fokuserar branschens utveckling och vi diskuterar vart den är på väg och vad det betyder för managementkonsultföretagen.

Analysföretaget Bisnode (del av Justitia) presenterade i höstas en branschstudie för Managementkonsultbranschen och en representant från Bisnode medverkar under mötet. Vi tar undersökningen som utgångspunkt i vår analys av branschen och dess utveckling i våra diskussioner. 

Underlaget finns att tillgå för medlemmar i Managementkonsultföreningen till reducerat pris. 

Tid och plats
Mötet avhålls i Almegas lokaler på Sturegatan 11 i Stockholm den 9:e februari kl. 17.30. 
Din anmälan gör du på följande länk: info@samc.se 
Mingelbuffé och dryck ingår. 
Medlemmar gratis och icke medlemmar 495 Kr.
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se