Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2020 > 05

Det är med stor glädje som vi startar vårt nya verksamhetsår med en fulltalig styrelse. Vi välkomnar de nya medlemmarnatill styrelsen och presenterar dem nedan. Den kompletta styrelsen hittar du under kontakt/styrelse.
 
Nya medlemmar i styrelsen
 
Malin Domeij
Driver sedan 2008 egen konsultverksamhet i Domeij Consulting AB med uppdrag inom främst digitalisering, verksamhetsutveckling och strategiarbete för både offentlig och privat sektor. Certifierad styrelseledamot hos Styrelseakademien och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mångårig erfarenhet från tidigare roller som operativ chef (COO), produktdirektör, affärsområdeschef och controller inom bl.a. telekom i både större och mindre bolag. Saker som ligger mig varmt om hjärtat är att leverera samhällsnytta i olika former. Som styrelsemedlem i SAMC vill jag bidra till ökad förståelse för varför vi managementkonsulter gör skillnad, och att bredda vår medlemsbas och plattform. Jag hoppas även kunna bidra till styrelsearbetet på ett positivt sätt.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malind/
 
Thomas Krook
Jag har arbetat som managementkonsult sedan 1985. Min konsultkarriär startade i Silicon Valley där jag arbetade på ett amerikanskt konsultföretag som specialiserat sig på företagsetablering. Väl tillbaka i Sverige startade jag 1989 konsultföretaget INDEA, där jag varit huvudägare och VD under 30 år. Nu har jag lämnat över VD skapet till en kollega och frigör därmed en del tid som jag gärna använder för att utveckla den svenska managementkonsult branschen. Det jag skulle vilka bidra med genom ett engagemang inom SMK, där vi f.ö varit medlemmar sedan länge, är att hitta vägar för samarbete mellan oss små och mellanstora svenska konsultbolag, så att vi mer kraftfullt kan konkurrera med de stora internationella drakarna. Min vision är att SMK skulle kunna bli ett nav för en sådan rörelse.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-krook-1a96184/
 
Jörgen Jedbrant
Jag är 55 år och har arbetat med strategi, vision och innovation större delen av mitt yrkesverksamma liv. Är Marknadsekonom i grunden och har en master i Advanced Generalist Leadership ifrån Springfield College, Massachusetts, USA. Yrkesbenämningen är Future Strategist vilket indikerar att mina specialområden är att framtidssäkra organisationers strategier inför de långa horisonternas utmaningar. Jag intresserar mig mycket för scenarioplanering som ett ledarskapsverktyg och hur organisationer kan bemästra turbulens och osäkerhet. Värderings och beteendeforskning är ett annat stort intresse. Har precis avslutat uppdrag för Regeringskansliet, miljödepartementet, kring hållbarhet och producentansvar inom mode. Jag är Senior Partner i Kairos Future som jag var med i bildandet av för 26 år sedan och arbetar idag som rådgivare till såväl nationella som internationella bolagsledningar. Har författat ett antal managementböcker genom åren via Konsultförlaget och Palgrave internationellt.
Hoppas kunna bidra med att stötta den strategiska dialogen i styrelsen och hjälpa till att rusta den inför framtiden, som ju onekligen tycks bli allt mer osäker.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/j%C3%B6rgen-jedbratt-0a88065/
 
André Sjöberg
Jag är en kille på 42 år och har bott i Stockholm i ett år, född och uppvuxen i Malmö. Mina intressen är att försöka spela lite piano och gitarr. Jag är mentor i Almi Företagspartners regi samt Nyföretagarcentrum. 2016 blev jag utsedd till södra Sveriges bästa mentor samt år 2019 blev jag nominerad till årets mentor Sverige. Jag har en hemsida som handlar om ledarskapstekniker, där jag utför konsultuppdrag inom ledarskap och försäljning. Jag har jobbat inom småföretag samt globala företag. Just nu är jag Nordisk Försäljningschef på ett globalt företag inom kundservice. Det jag kan bidra med inom SMK är både ledarskap inom organisationer samt försäljning av tjänster.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrè-sjöberg-a7065244/

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se