CERTIFIERING

Sveriges Managementkonsulter är ansvariga i Sverige för ICMCIs certifieringar till CMC resp ACP.

Certified Management Consultant (CMC)

Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamhet för managementkonsulten.
Ytterligare information om CMC hittar du här

Läs mer om CMC på ICMCIs hemsida

Accredited Consulting Practice (ACP)

ACP är en certifiering för det professionella företaget. 

Läs mer om ACP på ICMCIs hemsida