Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2014 > 12

Vi vill passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ser fram mot ett spännande och utvecklande 2015 där vi får möjlighet att träffas och utveckla branschen för att skapa ett ännu större kundvärde.

Passa på att njut av helgerna så ses vi på våra olika träffar under 2015!

Läs hela inlägget »

Vid vårt julmingel den 4:e december utsågs Jan-Ove Modéer till hedersmedlem i branschorganisationen. Jan-Ove har en lång erfarenhet som managementkonsult och har varit aktiv i branschorganisationen i många år.

Jan-Ové var den som under många år ansvarade för certifieringskommittén och i sin roll som ordförande har många blivande CMC kandidater mött honom vid intervjun för att komma igenom nålsögat för att kunan titulera sig som certifierad managementkonsult.

Ordförande Dag Larsson tackade Jan-Ove för hans stora engagemang för att utveckla såväl organisationen som branschen i stort.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se