Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2018 > 09

Dear ICMCI Members,
 
CMC-Global Institute (CMC-GI) are looking for CMC volunteer mentors and assessors for new CMC Candidates. As you know, CMC-GI operates globally in countries where there are no ICMCI Member Institutes, and this would give your volunteers the opportunity to meet professionals from other countries and expand their global networking, as well as joining a great group of like-minded CMCs who are working hard to advance the profession globally.
 
Interested candidates would ideally be: 

  • Aware of the CMC Global-mandated certification process.
  • Have some experience overseeing completion of Engagement Summaries and/or conducting Oral Assessments.
  • Must have 5 or more years as a CMC in good standing of the national IMC.

 
If your candidate does not have the above experiences but is a senior consultant (10 years or more) willing to be trained, please also be in contact and we can decide if this would be a good opportunity for them.
 
For placing your interest or naming candidates, please contact Jon Pascoe, Fellow CMC, Registrar of CMC-GI at jpascoe@pascoemanagement.ca with a cc to membership@cmcgi.org.
 
Sent on behalf of CMC-Global Institute.

Jon Pascoe, Fellow Certified Management Consultant
Registrar, Certified Management Consultants
 

CMC-Global Institute
C/O Maurer & Stager AG
Fraumunsterstrasse 17/Postfach 318
CH – 8024 ZurichEmail: jpascoe@pascoemanagement.ca     
Web: www.cmcgi.org

Läs hela inlägget »

En kartläggning av myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster. SMK har deltagit som branschorganisation.

"Förstudieprojektet har under våren kartlagt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster.

Projektet har haft referensgruppsmöten med deltagare från tio olika myndigheter, vi har träffat alla våra nuvarande och tre potentiella ramavtalsleverantörer samt en branschorganisation. Vi har också skickat ut två enkäter, en till leverantörer och en till avropsberättigade myndigheter.

Förstudierapporten är nu publicerad.

Vid frågor kontakta Åsa Fröding."

Källa: https://www.avropa.se/Nyheter/2018/itu/forstudierapport-managementtjanster---publicerad/

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se