Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2021 > 01

2020 är ett år som vi aldrig kommer att glömma! Mycket har hänt, flertalet medlemmar har dessvärre råkat ut för viruset personligen eller påverkats negativt i sin verksamhet. Men många medlemsföretag har också fått mer att göra.

Medlemsföretag från hela Sverige har också, glädjande nog, kunna delta i våra seminarier och möten, eftersom vi enbart har träffats digitalt. Det är något vi tänker fortsätta med.
Vi har i år en fantastiskt engagerad styrelse, som bl a arbetat fram ett förslag till en uppdaterad strategi. Den vill vi gärna förankra hos er på olika sätt. Till exempel vid februari månads medlemsseminarium då vi vill diskutera vår gemensamma framtid.
Jag vill, tillsammans med övriga styrelsen, önska alla medlemsföretag en lugn och fridfull jul! Och ett nyårslöfte från oss alla om att vi tillsammans ska arbeta aktivt för ett bättre 2021 och framåt!

Lilian Klasson
Ordförande SMK

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se