Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2020 > 06

Omtanke och Återstart
”Är det bra med dig”, en vardaglig fras av omtanke som fått en helt annan innebörd i dessa tider. För frågan ställs numera alltid med ett förbehåll, den ömsesidiga vetskapen om att situationen i grunden inte alls är särskilt bra. För många rent av riktigt dålig med stor oro inför framtiden. Oro för nära och käras hälsa, om den egna ekonomin, om företagets framtid eller till och med om maktbalansen i världen.

Ändå upplever jag en väldigt stark och positiv kraft med stor medmänsklighet i denna omtumlande tid. Vi ställer om, anpassar oss och bryr oss lite extra om varandra. Tidsperspektivet har förskjutits - vi tänker i scenarios, och fattar bara beslut om det vi vet här och nu.

På sätt och vis är detta vardag för mig och många andra i yrket som managementkonsult. Att vägleda i förändring är det vi gör. Skillnaden är att nu är behovet så ofantligt mycket större, med enorma värden som riskeras. Över en natt behöver mer eller mindre alla företag och organisationer hitta strategier och arbetsformer för att kunna navigera under stor oförutsägbarhet.

I rollen som branschförening för Sveriges Managementkonsulter har vi en unik ställning i att kunna samla och vidareförmedla rådgivning och stöd inom alla de frågor som en ledningsgrupp ställs inför. Därför vill vi utöver våra befintliga kunduppdrag bidra med vad vi kan för att lindra oron och förbättra förutsättningarna för fler företag och organisationer att ta sig igenom denna oerhört tuffa period.

Vi kallar erbjudandet för Återstart med SMK, och hoppas att det är just vad det kommer att bli. Jag hoppas därför att just Du och Din organisation tar tillvara möjligheten till kostnadsfri rådgivning i digitalt format (givetvis). Det kan handla om att få tips på metoder, ex för riskanalys, prognostisering eller digitala verktyg, råd avseende kommunikation under osäkerhet, eller kanske bara någon att vrida och vända på ett problem med. Du hittar mer information på vår hemsida.

Varmt välkommen,
Malin Wennebro
Vice Ordförande Sveriges Managementkonsulter

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se