Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2015 > 01

Region Skåne planerar att upphandla Konsulttjänster inom områdena verksamhet/organisation/produktionsstyrning och produktionsuppföljning resp ekonomistyrning. Innan slutligt förfrågningsunderlag fastställs genomför man en s k extern remiss. 

Sveriges Managementkonsulter välkomnar detta förvarande och har lämnat in ett svar på remissen där vi lyfter fram ett antal olika aspekter som vi tyckr är viktiga att ta med när man upphandlar denna typ av tjänster.

Mer information om Region Skånes externa remissförfarande hittar du på:
http://www.skane.se/externremiss

Läs hela inlägget »

God fortsättning på det nya året. Hjärtligt välkommen till Mingel- och Informationsmöte hos Sveriges Managementkonsulter. Managementkonsultbranschen är satt under kraftig förändring och det är många aktörer som gör anspråk på en marknad som inte är helt enkel att definiera. Denna medlemsträff fokuserar branschens utveckling och vi diskuterar vart den är på väg och vad det betyder för managementkonsultföretagen.

Analysföretaget Bisnode (del av Justitia) presenterade i höstas en branschstudie för Managementkonsultbranschen och en representant från Bisnode medverkar under mötet. Vi tar undersökningen som utgångspunkt i vår analys av branschen och dess utveckling i våra diskussioner. 

Underlaget finns att tillgå för medlemmar i Managementkonsultföreningen till reducerat pris. 

Tid och plats
Mötet avhålls i Almegas lokaler på Sturegatan 11 i Stockholm den 9:e februari kl. 17.30. 
Din anmälan gör du på följande länk: info@samc.se 
Mingelbuffé och dryck ingår. 
Medlemmar gratis och icke medlemmar 495 Kr.
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se