VAD ÄR EN MANAGEMENTKONSULT?

En professionell managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag med fokus på företagsövergripande problemställningar.

En professionell managementkonsult ser rollen som ett yrke. 

Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både processen för ledningsutveckling såväl som för egen del. Managementkonsulten tillämpar etiska riktlinjer och arbetar med en kontinuerlig kompetensutveckling. 

I föreningens stadgar definieras managementkonsult enligt följande:

§ 3 Managementkonsult
En managementkonsult är en konsult som utifrån en självständig och oberoende roll tillhandahåller råd eller stödinsatser inom organisationsövergripande frågeställningar.
Se närmare definition av verksamhetsområden i § 4.

Ett managementkonsultuppdrag innebär att konsulten arbetar på ägares, styrelsers eller ledningars uppdrag utifrån deras behov av kompetens, huvudsakligen inom sådana uppdrag som har en organisationsövergripande karaktär.

Managementkonsultens roll innebär att bidra till problemlösning och förbättringar utifrån resultatskapande insikter och erfarenheter. Managementkonsulten arbetar inom uppdragsområdet och kombinerar det med sin kunskap om och erfarenhet av hur man hanterar mänskliga processer för att uppnå avsedd effekt i verksamheten.
 

ISO 20700 Management Consultancy Standards

Management consultancy services make a substantial contribution to the economy. The aim of this standard is to improve transparency and understanding between clients and management consultancy service providers (hereinafter referred to as MCSPs), in order to achieve better results from consultancy projects.

Appropriate application of the standard enables MCSPs to provide better value for clients and reduce risk in management consultancy assignments. By improving the quality, professionalism and interoperability of management consultancy, this standard is intended to enhance the effectiveness of the management consulting industry and accelerate the development of the profession.