Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

 • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
 • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
 • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
 • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
 • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
 • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
 • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2019 > 02

Jan/feb 2019
 

AKTUELLT

Tisdagen den 12 februari, berättade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, om hur det var att bygga upp Pensionsmyndigheten på rekordtid med gott resultat.  Det var ett uppskattat och intressant medlemsmöte, under ledning av Gunnila Masreliez Steen.

Vid vårt medlemsmöte den 16:e januari tog Rikard Olsson från Beyond Budgeting Round Table oss med på en spännande resa kring hur man går från en traditionell budgetstyrning till ett mycket mer dynamiskt styrsätt anpassat till dagens snabba marknadsskiften. Tankarna kring Beyond Budgeting passar mycket bra ihop med dagens diskussioner kring en mer agil affärsutveckling som bygger på tillitsbaserad styrning för att effektivt kunna ta snabba marknadspositioner och samtidigt utnyttja företagets hela utvecklingspotential. Det blev som vanligt en givande kväll med hög interaktivitet mellan Rikard och oss som var där och lyssnade. Många intressanta insikter kring hur detta kan nyttjas i vardagen och en hel del kopplingar till dagens utmaningar vad gäller ledning och styrning i både stora och små organisationer inom både privat och offentlig sektor.


RAMAVTALSUPPHANDLINGAR FÖR MANAGEMENTKONSULTTJÄNSTER

Nu är det dags för nästa omgång av ramavtalsupphandlingar från myndigheterna via Kammarkollegiet!

1. Verksamhets/Organisationsutveckling

 • Annonsering                     Januari 2019
 • Tilldelningsbeslut          Juni 2019
 • Start för nya avtal          Juli 2020

2. Utredning, Ledning och Verksamhetsstyrning

 • Annonsering                     Mars 2019
 • Tilldelningsbeslut          September 2019
 • Start för nya avtal           Juli 2020

3. Utveckling chef, grupp samt Kompetensförsörjning

 • Annonsering                      September 2019
 • Tilldelningsbeslut           Februari 2020
Start för nya avtal                   Oktober 2020ETISKA RIKTLINJER

I de flesta fall då Managementkonsultbolag omnämns i media, handlar det om att de inte följt etiska riktlinjer. I Kammarkollegiets ramavtalsupphandling ställs nu, efter vår dialog med dem, krav på alla leverantöreras Etiska Riktlinjer. Vi har valt att ta bort de Etiska Riktlinjerna från vår hemsida. Istället kommer vi i ett separat utskick att be samtliga medlemmar att godkänna och bekräfta att medlemsföretagen företag informerar samtliga medarbetare om och följer dessa. Därefter undersöker vi möjligheten att ordna en medlemsinloggning på hemsidan.


KOMMANDE SEMINARIER

Med anledning av vikten av att följa de Etiska Riktlinjerna, bjuder Etiska Rådet in till ett medlemsseminarium den 13 mars med den kände docenten i företagsekonomi, Tomas Brytting, som arbetat med företagsetiska frågor under 30 år. Missa inte detta! Mer information om detta och kommande seminarier, samt anmälan www.samc.se.


MEDLEMSENKÄT

Det är medlemmarnas behov och önskemål som gör att SMK finns och kan växa! Som medlem ska du ha fått en enkät att besvara om SMK:s verksamhet. Dela gärna med övriga medarbetare! Sista dag att besvara enkäten är den 22 februari 2019. Vi skickar även ut en enkät till icke-medlemmar.
En redovisning av resultatet kommer därefter.


AKTIV I SMK

För att göra skillnad behöver vi blir fler medlemmar och fler som vill bidra i föreningsarbetet!  Är du intresserad av att vara mer aktiv inom SMK eller finns det någon du vill nominera? Nu startar valberedningen sitt arbete med att ta fram nya förslag till ledamöter till styrelsen och våra olika råd!

Anmälan görs till valberedningen: dag.larsson@ekan.comthomas.larsson@idi.se.


MEDLEMSNYTT

Chalmers Tekniska Konsulter
Vi hälsar våra nya medlemmar CTK varmt välkomna som medlemmar i SMK.

Nyfiken på att bli medlem? Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig!

Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se.
Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se