MEDLEMSAVGIFTER

Branschorganisationen består i första hand av företagsmedlemmar. För studerande och individer som önskar delta av andra skäl finns också möjlighet att ansöka om medlemskap. 

Medlemspriser

 

Företagsmedlemskap
Medlemspriset för företag består av serviceavgift och medlemsavgift*. Medlemsavgiften är 250 SEK/medlemsföretag (ingår i nedan angiven avgift).
I företagsmedlemskapet ingår alltid samtliga anställda och partners, som hör till managementkonsultföretaget vid ingången av året. Med partners avses de som jobbar under varumärket.


Medlemsavgifter för 2024 med en allmän indexjustering om 10% avrundat till närmast jämna 100-tal.
 
Antal anställda/partners i företaget Medlemspris SEK (exkl.moms)
0-1 2 800
2-5 3 900
6-14 6 100
15-19 9 400
20-49 11 600
50 -  avgift enl. överenskommelse


Individuellt medlemskap
Individuellt medlemskap, för managementkonsult som varken har ett företag eller är anställd hos en medlem, räknas som ett enpersons företag enligt ovan tabell.

Medlemskap för studerande och nyblivna managementkonsulter
Studerande och nyblivna managementkonsulter som önskar veta mer om  managementkonsultyrket och ingå i SMKs nätverk kan också bli medlemmar hos SMK. Sådana medlemmar betalar ett individuellt medlemspris på 250 SEK per år, dvs endast medlemsavgiften.

Medlemskap är en förutsättning för certifiering som managementkonsult (CMC)
Den internationella organisationen för managementkonsulter, International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI, kräver medlemskap i SMK för att en managementkonsult ska kunna vara Certified Management Consultant, CMC. Samtliga företag som har anställda eller partners som är CMC, kommer därför att anses som medlem. Detta innebär att varje sådant företag behöver erlägga antingen  medlemsavgift för företaget, eller att samtliga CMC som är anställda i företaget, behöver ett individuellt medlemskap.

Läs mer om vad som gäller för medlemmar i våra stadgar. Medlemmar får gärna använda föreningens logotyp i sin marknadsföring.

*) Serviceavgift är en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad.