Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2020

Vilka är egentligen våra medlemmar som med stort engagemang verkar förmanagementkonsultbranschen, och vad gör dem för att utmana och driva branschen framåt? Möt några av våra medlemsprofiler i vår intervjuserie. Först ut är Gunnila Masreliez-Steen.

Managementkonsultbranschen är en förtroendebransch och förtroende skapas i relationer människor emellan. Därför vill vi från SMKs sida lyfta fram ett axplock av alla fantastiska profiler som med outsinligt engagemang driver branschen framåt.

Du kan läsa intervjun med Gunnilla och andra medlemsprofiler på sidan Några medlemsprofiler.

Trevlig läsning!
 

Läs hela inlägget »

Omtanke och Återstart
”Är det bra med dig”, en vardaglig fras av omtanke som fått en helt annan innebörd i dessa tider. För frågan ställs numera alltid med ett förbehåll, den ömsesidiga vetskapen om att situationen i grunden inte alls är särskilt bra. För många rent av riktigt dålig med stor oro inför framtiden. Oro för nära och käras hälsa, om den egna ekonomin, om företagets framtid eller till och med om maktbalansen i världen.

Ändå upplever jag en väldigt stark och positiv kraft med stor medmänsklighet i denna omtumlande tid. Vi ställer om, anpassar oss och bryr oss lite extra om varandra. Tidsperspektivet har förskjutits - vi tänker i scenarios, och fattar bara beslut om det vi vet här och nu.

På sätt och vis är detta vardag för mig och många andra i yrket som managementkonsult. Att vägleda i förändring är det vi gör. Skillnaden är att nu är behovet så ofantligt mycket större, med enorma värden som riskeras. Över en natt behöver mer eller mindre alla företag och organisationer hitta strategier och arbetsformer för att kunna navigera under stor oförutsägbarhet.

I rollen som branschförening för Sveriges Managementkonsulter har vi en unik ställning i att kunna samla och vidareförmedla rådgivning och stöd inom alla de frågor som en ledningsgrupp ställs inför. Därför vill vi utöver våra befintliga kunduppdrag bidra med vad vi kan för att lindra oron och förbättra förutsättningarna för fler företag och organisationer att ta sig igenom denna oerhört tuffa period.

Vi kallar erbjudandet för Återstart med SMK, och hoppas att det är just vad det kommer att bli. Jag hoppas därför att just Du och Din organisation tar tillvara möjligheten till kostnadsfri rådgivning i digitalt format (givetvis). Det kan handla om att få tips på metoder, ex för riskanalys, prognostisering eller digitala verktyg, råd avseende kommunikation under osäkerhet, eller kanske bara någon att vrida och vända på ett problem med. Du hittar mer information på vår hemsida.

Varmt välkommen,
Malin Wennebro
Vice Ordförande Sveriges Managementkonsulter

Läs hela inlägget »

Det är med stor glädje som vi startar vårt nya verksamhetsår med en fulltalig styrelse. Vi välkomnar de nya medlemmarnatill styrelsen och presenterar dem nedan. Den kompletta styrelsen hittar du under kontakt/styrelse.
 
Nya medlemmar i styrelsen
 
Malin Domeij
Driver sedan 2008 egen konsultverksamhet i Domeij Consulting AB med uppdrag inom främst digitalisering, verksamhetsutveckling och strategiarbete för både offentlig och privat sektor. Certifierad styrelseledamot hos Styrelseakademien och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mångårig erfarenhet från tidigare roller som operativ chef (COO), produktdirektör, affärsområdeschef och controller inom bl.a. telekom i både större och mindre bolag. Saker som ligger mig varmt om hjärtat är att leverera samhällsnytta i olika former. Som styrelsemedlem i SAMC vill jag bidra till ökad förståelse för varför vi managementkonsulter gör skillnad, och att bredda vår medlemsbas och plattform. Jag hoppas även kunna bidra till styrelsearbetet på ett positivt sätt.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malind/
 
Thomas Krook
Jag har arbetat som managementkonsult sedan 1985. Min konsultkarriär startade i Silicon Valley där jag arbetade på ett amerikanskt konsultföretag som specialiserat sig på företagsetablering. Väl tillbaka i Sverige startade jag 1989 konsultföretaget INDEA, där jag varit huvudägare och VD under 30 år. Nu har jag lämnat över VD skapet till en kollega och frigör därmed en del tid som jag gärna använder för att utveckla den svenska managementkonsult branschen. Det jag skulle vilka bidra med genom ett engagemang inom SMK, där vi f.ö varit medlemmar sedan länge, är att hitta vägar för samarbete mellan oss små och mellanstora svenska konsultbolag, så att vi mer kraftfullt kan konkurrera med de stora internationella drakarna. Min vision är att SMK skulle kunna bli ett nav för en sådan rörelse.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-krook-1a96184/
 
Jörgen Jedbrant
Jag är 55 år och har arbetat med strategi, vision och innovation större delen av mitt yrkesverksamma liv. Är Marknadsekonom i grunden och har en master i Advanced Generalist Leadership ifrån Springfield College, Massachusetts, USA. Yrkesbenämningen är Future Strategist vilket indikerar att mina specialområden är att framtidssäkra organisationers strategier inför de långa horisonternas utmaningar. Jag intresserar mig mycket för scenarioplanering som ett ledarskapsverktyg och hur organisationer kan bemästra turbulens och osäkerhet. Värderings och beteendeforskning är ett annat stort intresse. Har precis avslutat uppdrag för Regeringskansliet, miljödepartementet, kring hållbarhet och producentansvar inom mode. Jag är Senior Partner i Kairos Future som jag var med i bildandet av för 26 år sedan och arbetar idag som rådgivare till såväl nationella som internationella bolagsledningar. Har författat ett antal managementböcker genom åren via Konsultförlaget och Palgrave internationellt.
Hoppas kunna bidra med att stötta den strategiska dialogen i styrelsen och hjälpa till att rusta den inför framtiden, som ju onekligen tycks bli allt mer osäker.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/j%C3%B6rgen-jedbratt-0a88065/
 
André Sjöberg
Jag är en kille på 42 år och har bott i Stockholm i ett år, född och uppvuxen i Malmö. Mina intressen är att försöka spela lite piano och gitarr. Jag är mentor i Almi Företagspartners regi samt Nyföretagarcentrum. 2016 blev jag utsedd till södra Sveriges bästa mentor samt år 2019 blev jag nominerad till årets mentor Sverige. Jag har en hemsida som handlar om ledarskapstekniker, där jag utför konsultuppdrag inom ledarskap och försäljning. Jag har jobbat inom småföretag samt globala företag. Just nu är jag Nordisk Försäljningschef på ett globalt företag inom kundservice. Det jag kan bidra med inom SMK är både ledarskap inom organisationer samt försäljning av tjänster.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrè-sjöberg-a7065244/

Läs hela inlägget »

Konsultbranschens omsättning beräknas falla med 19 % i världen under Q2, enligt en ny rapport.

Läs hela rapporten här:
https://reports.sourceglobalresearch.com/portal/covid19/latest?mc_cid=a7046222ae&mc_eid=e332b5132f

Läs hela inlägget »

We would like to invite you to our next BPP - "Best Practices and Projects" activity. This is a CMC-GI Members and Volunteers activity. 

PARTICIPANTS NEED TO REGISTER IN ADVANCE BEFORE THE ACTIVITY AND WILL RECEIVE PREPARATORY MATERIAL FOR THE SESSION.

We will break into small groups online to share experiences and discuss what we are doing to cope with the crisis and seize the opportunities that may arise. A general discussion will follow and a summary of the main points will be sent to participants afterward.

Guideline Topics for the small groups:

  • Share how your home market is doing
  • What can we conclude from available information about the "New Normal" we are getting into. 
  • Looking forward: opinions about next steps, priorities and ideas


Join us! Participate!
 
Wednesday, April 8th at 14:00 UTC

REGISTER NOW

Läs hela inlägget »

Den senaste Chefstidningen har temat Framtidens Managementkonsulter och vad som krävs för att återupprätta managementkonsulternas varumärke. Kul att de uppmärksammar oss!

 

"Nya krav på framtidens chefskonsulter

Någon som trasslar till, eller reder ut? Management­ konsulter omges inte sällan av nidbilder men frågar man branschen är framtiden ljus.

ÄKTA VARA
 – Det här var en knepig organisationsfråga.
– Ja, ska vi tillkalla en managementkonsult, eller kan vi trassla till det själva?
Så lyder ett skämt. Inte så kul kanske, men talande för en viss föreställning om det växande antalet managementkonsulter: De kommer in från ingenstans, tar fantasisummor i betalning och lämnar organisationen i kaos.
En nidbild, naturligtvis, formad av en serie medialt välexponerade skandaler med Nya Karolinska i epicentrum.
Men någonting ligger det kanske ändå i det där om snabbt in och snabbt ut. Eller snarare: det brukade göra det. Den delen tillhör nämligen en förlegad konsultroll. Det menar i alla fall Lilian Klasson, ordförande för branschorganisationen Sveriges managementkonsulter, SMK.
– Managementkonsulten var tidigare ett slags ”företagsdoktor”, som gick in i en organisation och ställde diagnos: ”Aj aj aj, nu har ni det svårt, nu behöver ni göra si eller så.” Man gjorde en analys och lämnade en rapport. Kvar blev företagsledaren som kliade sig i huvudet.
Rollen var länge cementerad, menar hon. Just nu befinner den sig dock i en brytpunkt. Den nya, moderna managementkonsulten, som hon jobbar för att försöka etablera bilden av, skulle snarare kunna formuleras som någon som reder ut trasslet och knyter ihop trådarna. ... "

LÄS HELA ARTIKELN HÄR: 

Läs hela inlägget »

På www.svensktnaringsliv.se kan du prenumerera på Svenskt Näringslivs nyhetsbrev.

Läs de senaste nyheterna för företag via länken https://www.fplus.se/ eller ladda ner deras nyhetsbrev.

Läs hela inlägget »

Årets föreningsstämma 2020-03-31 OMSTÄLLD
Den årsstämma med vidhängande seminarium som vi skulle ha genomfört under nästa tisdag måste pga den nu rådande samhällssituationen att skjutas på framtiden. Vi tittar nu på ett datum i slutet av april alternativt i början av maj. Då planerar vi också att sända vår årsstämma över webben. Det innebär att vi kan genomföra stämman även om vi fortfarande inte kan röra oss fritt i samhället. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna delta då antingen på plats eller via nätet. Styrelsen hoppas också att kunna göra några framställningar till stämman för att stärka SMKs roll i samhället och därmed bli fler medlemmar – något som verkligen behövs nu, för att vi ska kunna påverka.

Ställ inte in – ställ om!

Svenskt Näringsliv presenterade idag ett räddningspaket för små och medelstora företag. https://www.svensktnaringsliv.se/  Det känns oerhört bra att vi som medlemmar kan bidra till Svenskt Näringslivs arbete. SMKs styrelse jobbar också hårt med att påverka situationen. Det gör vi främst genom att sprida artiklar med ovanstående budskap under #ställinteinställom. Det är viktigt att våra privata kunder nu ser möjligheter att ställa om sin verksamhet och inte behöver stoppa upp sina aktiviteter och att offentlig sektor nu genomför de åtgärder de har påbörjat och planerat  för framtiden redan nu, för att samhället inte ska stanna. Vill du bidra till artiklarna – hör av dig till info@samc.se!!! Annars följ gärna SMK på LinkedIn och var med och sprid informationen.

Tidigare seminarier
Vi har under februari och mars genomfört två seminarier med fokus på managementkonsulten; det första Vad händer med managementkonsultrollen framöver? var välbesökt och omfattade intressanta diskussioner. Bl.a. testades en ny definition på vad en managementkonsult är år 2020, som vi hoppas kunna diskutera på kommande årsstämma.

Nästa seminarium, Budskap från andra sidan, var oerhört värdefullt för att förstå kundens bild. Föreläsningen handlade om att vända på perspektiv, för att förstå hur kunder ser på konsulter och konsulttjänster. Genom diskussioner och samtal fördjupas förståelsen ytterligare. Alan är konsultköpare, men har tidigare varit konsult, vilket gör honom än mer trovärdig. I korta drag handlade det om att managementkonsulter behöver förstå att de är otroligt duktiga och bidrar med mycket, men att detta också kan försätta kunden och dennes organisation i utmanande situationer. Fördomar mot konsulter, föreställningar att kunden ska kunna göra allt själv, inte vill erkänna problem och tillkortakommanden, hämmar samarbetet. Managementkonsulter är oftast duktigare på management (ledning, styrning, organisationsfrågor, förändringsarbetet med mera) än vad kunden är. Kunden har oftast inte någon utbildning inom området, bara jobbat i en bransch eller på ett företag, sällan använt och prövat etablerade och strukturerade metoder samt har bara har några års erfarenhet av rent managementarbete; succession bygger oftast på meriter i det operativa utförandet och arbetsledarskapet. Detta gör att kunder behöver mycket hjälp.

För kunden är det många gånger svårt att köpa konsulttjänster. Kunden har väldigt många olika typer av leverantörer, förstår inte riktigt vad konsulttjänster är och vad konsulter kan bidra med, men det är också komplicerat att köpa tjänster (ännu svårare om det är inom ramen för LOU). Det kräver också mycket tid att beställa, leda och samarbeta med konsulter och i nästa steg förvalta arbetet vidare. Missade du Alans seminarium? Det går att boka honom för både managementkonsultbolag och andra konsultbolag.


Var rädd om dig!

Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se. Du följer väl föreningen och får de senaste nyheterna på LinkedIn och Twitter?


Nyfiken på att bli medlem? Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig!
Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se