Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2022

De senaste nyheterna från Sveriges Managementkonsulter nås numer via vår kanal på LinkedIn och vårt nyhetsbrev. Här publicerar vi löpande den senaste läsning från oss.
Vi ser fram emot att höras och träffas där!

Våra nyhetsbrev lyfter det senaste från branschen och SMK som förening. Dessa skickas till alla prenumeranter per mail och månadsvis. 

Det går bra att ta del av våra nyhetsbrev även om du inte är medlem hos oss. Vill du också ta del av den senaste informationen från managementkonsultbranschen? Då anmäler du dig till SMKs nyhetsbrev här till höger.

Vi ser fram emot att hålla kontakten med dig!

Läs hela inlägget »

Nytt år och nya medlemsseminarium. Vårt kalendarium börjar nu fyllas på med seminarium för 2022.

Våra seminarium speglar de ämnen som vi och våra medlemmar bedömmer som högaktuella just nu. Under januari har våra medlemmar exempelvis möjlighet att ta del av SMKs etiska riktlinjer, ett ständigt viktigt ämne för oss managementkonsulter, och under en februarilunch kan vi lära oss mer om framtidens arbetsplats genom att lyssna på den senaste forskningen kring hur en attraktiv arbetsmiljö skapas.

I SMKs nyhetsbrev för december kan ni läsa om reflektioner från året som gått. Under året har styrelse och många engagerade medlemmar arbetat med att definiera vad managementkonsulter är. Vi har även ställt den jobbiga frågan om vi verkligen behövs? Något som flera kunder och även vi själva svarat jakande på. Det i sin tur har lett diskussionerna vidare in på hur framtidens managementkonsulter ska vara? Ett ämne som kommer vara fortsatt aktuellt även under 2022. Några framgångsfaktorer vi identifierar där är att agera mer tillsammans och att vara mer flexibla/agila och att bli tydligare för våra medlemmar och mer förutsägbara för våra kunder.

Vårt nyårslöfte för 2022 blir därför att kämpa för att förenkla för våra medlemmar att skapa värde tillsammans med andra medlemmar och dels att öka tryggheten och kvaliteten i leveransen, så att vi blir det självklara valet för våra kunder.

Vi ser fram emot ett ytterligare år tillsammans!

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se