Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2021

Läs  senaste nytt från Sveriges Managementkonsulter i nyhetsbrevet från Oktober nedan.
Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar och de som anmält sig för prenumeration.
Vill du också få vårt nyhetsbrev? Anmäl dig i formuläret här!

Läs hela inlägget »

ICMCI skickar varje månad ut ett nyhetsbrev; CMC Today. 
Ta del av augusti månads nyhetsbrev här hos oss!

Läs hela inlägget »

Styrelsen i SMK vill tacka alla medlemmar för en fin vår med många givande diskussioner tillsammans, under seminarium och årsstämmor bland annat. Vi vill nu önska alla en riktigt glad och härlig sommar!

Vi ser redan nu fram emot en höst med många aktiviteter tillsammans. Redan nu finns ett seminarium på temat agilt inplanerat i september. I vårt kalendarium kan ni alltid se alla inplanerade aktiviteter. Kalendariet uppdateras löpande med fler aktiviteter.

Inför semestern och planeringen av hösten vill vi också tipsa om juni månads nyhetsbrev. Här hittar ni senaste nytt från Sveriges Managementkonsulter och en sommarhälsning från vår ordförande, Lilian Klasson.
Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar och de som anmält sig för prenumeration.
Vill du också få vårt nyhetsbrev? Anmäl dig i formuläret här till höger!

Läs hela inlägget »

Läs  senaste nytt från Sveriges Managementkonsulter i nyhetsbrevet från April nedan.
Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar och de som anmält sig för prenumeration.
Vill du också få vårt nyhetsbrev? Anmäl dig i formuläret här!

Läs hela inlägget »

SMKs årsstämma hölls den 28 april 2021. Under stämman omvaldes SMKs styrelseledamöter och ordförande, Lilian Klasson, valberedning samt ledamöter i föreningens certifieringsråd och etikråd. En summering av verksamheten 2020 och föreningens arbete med strategi, marknadsaktiviteter och medlemsrekrytering återgavs även under mötet. Här nedan kan ni läsa förvaltningsberättelsen som presenterades under stämman.

Vi i styrelsen är glada över möjligheten till kontinuitet och fortsatt engagemang i vår branschförening och det fortsatta förtroendet från medlemmarna!

Årsmötet följdes av ett engagerande seminarium som inleddes av Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som talade om forskning och trender kopplat till managementkonsultrollen och -branschen. Under efterföljande paneldebatt
framhölls, både av panel och deltagare, vikten av managementkonsultens hantverk, något som utvecklas genom erfarenhet och träning.
 
Styrelsen vill tacka alla deltagare för en intressant diskussion och ser fram emot mer dialog och inspel i ämnet framöver!

Läs hela inlägget »

Från och med 2021-01-01 har SMKs styrelse beslutat om en ny affärsmodell och därmed nya medlemspriser.

De nya priserna innefattar priser för företagsmedlemmar, studerande eller nyblivna managementkonsulter samt individuella medlemmar. Mer information om de nya priserna finns på sidan Medlemsavgifter.

Läs hela inlägget »

2020 är ett år som vi aldrig kommer att glömma! Mycket har hänt, flertalet medlemmar har dessvärre råkat ut för viruset personligen eller påverkats negativt i sin verksamhet. Men många medlemsföretag har också fått mer att göra.

Medlemsföretag från hela Sverige har också, glädjande nog, kunna delta i våra seminarier och möten, eftersom vi enbart har träffats digitalt. Det är något vi tänker fortsätta med.
Vi har i år en fantastiskt engagerad styrelse, som bl a arbetat fram ett förslag till en uppdaterad strategi. Den vill vi gärna förankra hos er på olika sätt. Till exempel vid februari månads medlemsseminarium då vi vill diskutera vår gemensamma framtid.
Jag vill, tillsammans med övriga styrelsen, önska alla medlemsföretag en lugn och fridfull jul! Och ett nyårslöfte från oss alla om att vi tillsammans ska arbeta aktivt för ett bättre 2021 och framåt!

Lilian Klasson
Ordförande SMK

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se