DET HÄR FÅR DU SOM MEDLEM

Genom att vara medlem i Sveriges Managementkonsulter kan ni känna trygghet i att ha en branschorganisation som står bakom  båda för enskilda konsulter och managementkonsultföretag. Genom ert medlemskap är ni även med och bidrar till utvecklingen av branschen. Ni kan också certifiera er som CMC, Certified Management Consultant, en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik.

Genom ett medlemskap i SMK får ni:

  • En branschorganisation som företräder er i frågor av betydelse för branschens utveckling och statusupprätthållande inom offentlig och privat sektor.
  • Möjligheten att bidra till utveckling av managementkonsultbranschen.
  • En kvalitetsstämpel mot beställare. Professionella managementkonsulter som följer SMK:s riktlinjer ger en större trygghet för kunden.
  • Ett kontaktnät bland managementkonsultkollegor. Möjlighet att diskutera utmaningar, samverka och jobba i partnerskap.
  • Inbjudningar till våra event och seminarium för branschutveckling, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Tillfälle att ta olika certifieringar, t.ex. CMC, Certified Management Consultant. Denna ger en professionell status som gör att ni särskiljer er på marknaden.
  • Medlemskap i ICMCI, den internationella managementorganisationen, som driver bl.a. utveckling av managementkonsultbranschen och standards i densamma.
  • Möjlighet att vända er till vårt etiska råd för frågor.

Vidare medverkar ni som medlemmar i SMK till att managementkonsultbranschen stärks, etiken lyfts fram och att imagen höjs, vilket skapar ökad påverkansmöjlighet, ordning i marknaden och en förbättrad lönsamhet för branschens företag.
 
Under pandemin medverkade vi även som en av Svenskt Näringslivs branschorganisationer genom  
Återstart med SMK – En möjlighet för företag och andra organisationer att få stöd och hjälp under pandemin samt en möjlighet för medlemmar att delta i kompetensutveckling.


Bli medlem redan idag!

Sveriges Managementkonsulter välkomnar både företag och individuella managementkonsulter som medlemmar. Som medlem ska du vara väl insatt i våra stadgar och följa våra etiska riktlinjer i din yrkesutövning.

Om du önskar bli medlem fyller du i nedanstående ansökan.
Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så använder du separat formulär.

Välkommen som medlem.