Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2017

Året börjar gå mot sitt slut och vi passar på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, och vi påminner om att boka in den 15:e mars 2018 i era kalendrar och hoppas se er på Sveriges Managementkonsulters 50 års jubileum!

Läs hela inlägget »

Den 15:e mars bjuder vi in till en dag i framtidens tecken. 

Välkommen att fira tillsammans med oss under en eftermiddag och kväll fylld av intressanta seminarier, engagerande samtal och välsmakande middag.

Med fokus på framtiden lyfter vi framgångsfaktorer för utveckling av välmående och hållbara företag och organisationer.

Reservera datumet i din kalender redan nu! Fullständigt program kommer längre fram.

15 mars 2018

13:00-21:00

Läs hela inlägget »

Efter drygt 10 års arbete där vi och många andra varit involverade finns det nu en internationell srandard framtagen som beskriver området management consulting. Utmärkt att ta till sig både om man arbetar inom området eller handlar upp tjänster inom området.

Du hittar standarden på ISO's hemsida https://www.iso.org/standard/63501.html

Läs hela inlägget »

Antalet konsulter i Sverige ökar kontinuerligt. Kvalificerade konsulttjänster är en av de sektorer på den svenska arbetsmarknaden som relativt sett har vuxit snabbast under de senaste 40 åren. Idag är cirka 300 000 yrkesverksamma inom sektorn. Forskare på KTH i Stockholm har belyst konsultmarknaden i Sverige och menar att utvecklingen beror på att företag och organisationer lägger ut allt mer arbete på konsulter. Genom detta kan kunderna öka sin flexibilitet och anpassa kapaciteten i förhållande till behoven, både vad gäller resursförstärkning och som tillförande av expertkunskap.

När kunskapsfronten ständigt flyttar fram, kan det vara svårt för det enskilda företaget att hänga med i utvecklingen. För att kunna fortsätta ligga i framkant och behålla sin position kan man behöva förstärka den egna organisationen med externt kunnande. Konsultföretagen, som är verksamma hos flera olika kunder, ökar snabbare sitt kunnande och kan hålla sig mer uppdaterad på flera fronter samtidigt. Ökningen av mängden konsulter är inte bara en kapacitets- eller flexibilitetsfråga, det är i högsta grad en fråga om professionalitet, kvalitet och effektivitet.

Konsultföretagens utveckling sker dels genom utmaningarna i kundernas uppdrag, dels genom det interna kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Det gynnar konsultföretagen i sig, men även samhället i stort. När expertkunskapen inte längre stängs in i ett företag, utan bärs av konsultföretaget, blir det som ett kommunicerande kärl mellan olika kundföretag och bidrar på så sätt till fler företags utveckling och framgång. Till exempel små och medelstora företag skulle aldrig på egen hand ha råd och förmåga att bygga upp samma kunskapskapital som konsultföretaget kan, genom att ha många experter i sin organisation. Forskarna tror att just användningen av konsulter bidragit till att svenska företag klarat strukturomvandlingar i samband med t ex teknikskiften bättre än många utländska konkurrenter.

Ibland kan begreppet konsult uppfattas ha ett devalverat värde. Vissa uttrycker sig: ”idag kan ju vem som helst kallas sig konsult”. Och många branscher brottas med att försöka hitta nya begrepp och titlar. Men ser man till den kunskapsintensiva konsultsektorn är konsult helt klart ett yrke där man spelar en viktig roll och bidrar till såväl näringslivets som samhällets utveckling. Inom branschföreningen Sveriges Managementkonsulter vill vi bidra med både utbildning och utvärdering av konsulter. CMC är en certifiering som garanterar att konsulten är utbildad i själva yrket managementkonsulting och framöver vill vi medverka till ett digitaliserat verktyg för utvärdering av konsultinsatsen och dess kundvärde.

Utmaningen för konsultföretagen idag är fortsätta hålla hög kompetens, ta fram nya affärsmodeller och se över sina strategiska val parallellt med en uppbyggnad av strukturkapitalet för att möjliggöra för tillväxt och expansion.

Läs hela inlägget »

I årets upplaga av konsultguiden blev vår vice Ordförande Marcus Wideroth intervjuad om hur vi i branschorganisationen ser på digitaliseringen. Du kan låsa hela artikeln här:
http://www.konsultguiden.se/konsultomraden/management/artiklar/2016/december/manga-ar-fortfarande-yrvakna
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se