Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2019 > 05

FÖRENINGENS GRUNDARE har avlidit


Holger Bohlin, född 1921 i Stockholm, död 12 april 2019 i Göteborg, var en svensk ekonom och professor emeritus. Bohlin avlade 1946 ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var 1969-1988 professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola. Han invaldes 1969 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han var bl a medgrundare till Bohlin & Strömberg och förärades Chalmersmedaljen. För 51 år sedan grundade han även Sveriges Managementkonsulter.

För mer information: https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/chalmersmedaljen/Sidor/holger-bohlin.aspx

ÅRSMÖTET
Föreningsstämman för 2018 går av stapeln tisdagen den 28 maj kl. 17:30-19:30 i Ekans lokaler på Styrmansgatan 2 i Stockholm.
Förutom dagordningen för föreningsstämman genomför vi en diskussion
presentation av de synpunkter som inkom vid vår medlemsworkshop i början av åre
svaren på den enkät som skickats ut ang. vad som är det viktigaste för föreningens medlemmar
Syftet är att den ska ligga till grund för planeringen av föreningens fortsatta arbete.
För mer information och anmälan: OBS! Anmälan senaste den 23 maj!
http://www.samc.se/kalender-22419732#/calendar=1&id=378474

BRANSCHRAPPORT
En av de synpunkter som kommit in var att vi ska utarbeta branschrapporter. SMK har därför tagit fram en första rapport som vi kommer att dela ut vid föreningsstämman den 28 maj för stämmans synpunkter.

SEMINARIUM MENTORSKAP FÖR MANAGEMENTKONSULTER
Vid medlemsmötet torsdagen den 11 april samlades förhoppningsfulla unga och äldre managementkonsulter för att påbörja ett kortare mentorprogram. Mötet präglades av stor entusiasm och efter en speed dating-övning hade vi sju par som vill lära av varandra och utvecklas. Fokus för mentorskapet är bl a rollen som managementkonsult och etiska dilemman.

KOMMANDE SEMINARIER
Ett kalendarium för höstens seminarier kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev (juni). I planen finns bl a AI och affärsmannaskap, Workshop kring förnyade etiska riktlinjer och insikter om ISO-standarden för managementkonsulttjänster. Har du önskemål, tankar och synpunkter – återkom gärna.

VALBEREDNINGEN BEHÖVER DIN HJÄLP
För att göra skillnad behöver vi blir fler medlemmar och fler som vill bidra i föreningsarbetet!  Är du intresserad av att vara mer aktiv inom SMK eller finns det någon du vill nominera?
Vi behöver nya förmågor till styrelsen och valberedning! Vi behöver också dig som vill vara med och utveckla våra etiska riktlinjer och våra utbildningar. Styrelsen har också olika utskott där du som kan tänka dig att bidra under kortare tid kan vara med och påverka! Anmälan görs senast den 23 maj till valberedningen: dag.larsson@ekan.comthomas.larsson@idi.se


Nyfiken på att bli medlem? Skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig!
Skicka gärna in aktuella inlägg, synpunkter och nyheter till info@samc.se.
Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!
Vill du inte längre få detta nyhetsbrev? Meddela oss på info@samc.se

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se