Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

 • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
 • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
 • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
 • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
 • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
 • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
 • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2019 > 09

Välkommen till seminarium torsdagen den 10 oktober kl. 17:30-19:30. Plats: Ekan Management, Styrmansgatan 2, Stockholm

 • 17:30 Mat och mingel
 • 18:15 Peter Thorslund, kvalitetsansvarig på Ekan Management berättar om standarden, dess syfte och innehåll.
 • Därefter diskussion kring hur SMK hur standarden kan öka vår affärsnytta och vad vi, som branschorganisation kan göra för att öka kunskapen i branschen.
 • 19:30 Avslut


Anmälan görs på info@samc.se senast den 3e oktober. Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 495 SEK ekl. moms. Om du inte anmält förhinder fakturerar vi för utgifter.

ISO 20700: Guidelines for management consultancy services publicerades 1 juni 2017 efter tre års arbete under ledning av International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) med följande presentation av Sorin Caian CMC, ordförande för ICMCI. “Denna nya ISO standard är ett viktigt komplement till CMC - den internationella certifieringen för managementkonsulter. Genom att öka träffsäkerheten inom managementkonsulting kommer ISO 20700 stärka utvecklingen av yrkesrollen globalt” säger Sorin Caian CMC, ordförande för ICMCI.


Korta fakta om ISO 20700:

 • Arbetet med utvecklingen av standarden inleddes 2013 • Det är den första ISO-standarden för tjänster som publiceras
 • Tilldelad särskild status av ISO på grund av sin unika karaktär
 • 42 länder har varit aktiva i utvecklingen av standarden
 • Erbjuder vägledning i kontraktsskrivning, genomförande och utvärdering av konsulttjänster • Arbetet med standarden leddes av ICMCI
Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se