INTERNATIONELL STANDARD

En standard har tagits fram som gör det enklare att upphandla managementkonsulter. Standarden, som tog tre år att hamra fram, hjälper konsultföretagen att beskriva sina tjänster på ett tydligt och enhetligt sätt.

I Sverige upphandlas varje år konsulttjänster inom managementområdet för omkring 7 miljarder kronor. Nu finns det en europeisk standard att luta sig mot vid upphandling av denna typ av tjänster. Denna europeiska standard har ersatts av en internationell ISO-standard; ISO 20700:2017 Guidelines for management consultancy services.

Det var Swedish Standards Institute, SIS, som samlade de svenska intressenterna i det europeiska standardiseringsarbetet. Den certifierade managementkonsulten Lars Aspling representerade branschföreningen Sveriges Managementkonsulter och var
sakkunnig i den tekniska kommitté som arbetade med utformningen av den europeiska standarden. Enligt Lars vinner alla på att utgå från en gemensam struktur vid upphandling:
– Vi hoppas att denna standard ska öka insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget.

 

Las Aspling, sakkunnig i tekniska kommittéen:
- Vi hoppas att den nya standarden ska öka insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare.