Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2016 > 02

På vårt första medlemsmöte efter jul diskuterade vi modetrender inom management. 

Elin Larsson, vid Handelshögskolan i Göteborg, har i sin avhandling ”Management Accounting Fashion Setting – Studies on Supply-Side Actors in Sweden” studerat fenomenet kring trender inom ekonomistyrning.
 
Elin presenterade med utgångspunkt i avhandlingen aktuell forskning om produktion och spridning av managementkoncept. Idéer om hur företag ska leda och styra sin verksamhet kommer och går, likt moden inom andra områden i vårt samhälle – kläder, musik, inredning, mat, m.m.
 
Managementmoden är viktiga och värda att tas på allvar eftersom de påverkar hur företag utformar och använder ekonomistyrning, definierar, mäter och belönar prestationer samt porträtterar sig själva gentemot sina intressenter.

Det var en intensiv och mycket givande diskussion mellan alla deltagare och vi vill passa på att tacka Elin för en mycket intressant presentation och diskussion.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se