Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2016 > 07

Delar av styrelsen kommer att finnas på plats i Almedalen unde den kommande veckan. Vill du passa på att disktuera något eller bara träffas för att få mer information om arbetet i Sveriges Managementkonsulter så ta kontakt med vår ordförande Dag Larsson (dag.larsson@ekan.com)  eller vice ordförande Marcus Wideroth (marcus.wideroth@sherpamanagement.se), så hittar vi en tid för en kopp kaffe någonstans i Almedalen.

Vi ser fram mot att träffa nuvarande och blivande medlemmar.

Läs hela inlägget »

Vid årsmötet valdes det in ett antal nya medlemmar i styrelsen och  i etiska rådet och certifieringsrådet. Nu är även hemsidan uppdaterad med denna information på styrelsedidan.

Vi hälsar nya medlemmar i styrelsen och råden hjärtligt välkomna och ser fram mot ett kreativt arbetsår!

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se