Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

  • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2021 > 04

SMKs årsstämma hölls den 28 april 2021. Under stämman omvaldes SMKs styrelseledamöter och ordförande, Lilian Klasson, valberedning samt ledamöter i föreningens certifieringsråd och etikråd. En summering av verksamheten 2020 och föreningens arbete med strategi, marknadsaktiviteter och medlemsrekrytering återgavs även under mötet. Här nedan kan ni läsa förvaltningsberättelsen som presenterades under stämman.

Vi i styrelsen är glada över möjligheten till kontinuitet och fortsatt engagemang i vår branschförening och det fortsatta förtroendet från medlemmarna!

Årsmötet följdes av ett engagerande seminarium som inleddes av Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som talade om forskning och trender kopplat till managementkonsultrollen och -branschen. Under efterföljande paneldebatt
framhölls, både av panel och deltagare, vikten av managementkonsultens hantverk, något som utvecklas genom erfarenhet och träning.
 
Styrelsen vill tacka alla deltagare för en intressant diskussion och ser fram emot mer dialog och inspel i ämnet framöver!

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se