Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

 • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
 • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
 • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
 • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
 • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
 • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
 • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2019 > 06

Dear Colleagues in ICMCI,
 
CMC-Global (ICMCI) would like to announce the Constantinus International Award 2019 Kick-off for nominations! As after a successful Constantinus International Award 2018, it’s now time to prepare for the award in 2019.
 
1. Background & Supplementary Documents
 
In 2018, the award was bestowed during the ICMCI Congress in Milan, Italy. For further information on the submitted projects as well as the winners, please click here. A photo gallery as well as a report on the award ceremony may be found here.
 
In 2019, CMC-Global is dedicated to raise the number of participating countries and the number of submitted projects. Many talks took place with many of the IMCs and we trust you will do your utmost to support our initiative, and hope to welcome projects from your country to the next Constantinus International Award and related ceremony in Nassau – The Bahamas.
 
We would like to invite your Institute to submit outstanding consulting projects from your members to the Constantinus International Award. Attached please find the concept of this award. We are happy to send you a document named Checklist process for the procedures concerning the award to help to understand the framework of this project for basic information. Additionally you may find some Information for the jury as well as the FAQs. These documents should be helpful for you in order to get an impression on what the nominated projects should/could look like and how they will be judged.
 
2. National Marketing Initiatives
 
We kindly ask you to also promote this award with marketing measures in your country (e.g. national press releases, national events for nominees, selection of sponsors/partners and recognized jury members). Supplementary information can be found in the sponsoring one pager as well as in the Information Award Ceremony. Moreover we also ask you to link www.constantinus-international.com to your Institute's website.
 
3. The Process
 
In order to facilitate the decision making process, we would like to summarize the most important aspects of the award:

 • The first step in order to get the award started would be a binding commitment from your Institute between March 1 and July 15 2019 via email to office@constantinus.net with a cc to reema.nasser@cmc-global.org, which is accompanied by accepting a charge of € 1.000,00 excl. VAT to cover the costs for the adaptation of the application tool and the jury tool, the maintenance of the website as well as a small marketing initiative.Invoice will be sent by the Constaninus Award office directly to the participating IMC.
 • Subsequently, all participating Institutes have the opportunity to name 3 national nominations.
 • From March 1 and July 15 2019 the nominees can submit their applications online. They will be provided with individual login credentials by Constantinus Club after registering on www.constantinus-international.com. The language for application will be English.
 • Each participating Institute has to name two jury members. The members of the jury will also be able to do their evaluation online via a registration with individual login credentials. The time period to name these jury members until July 1, 2019. The jury will evaluate the projects from 19.07.2019 to 30.08.2019.
 • Finally the award ceremony will take place in October 2019 at the CMC-Global (ICMCI) International Conference in Nassau – The Bahamas.
 • Attending nominees (consultant and client) will have to be registered by their participating IMC to attend the award ceremony through the online registration conference website that will be announced during April.

We hope with this short summary we have outlined the main aspects of the Constantinus International Award and we are looking forward to your responses. For any further information please don’t hesitate to contact Carina Froehlich, Constantinus Club (carina.froehlich@incite.at) or Reema Nasser, ICMCI (reema.nasser@cmc-global.org).
 
 
Kind Regards,
International Council of Management Consulting Institutes

To be a leader in the development of management consulting as a global profession that drives social and economic success.
 
Dwight Mihalicz, CMC
Chairman ICMCI
C/O Maurer & Stager AG
Fraumünsterstrasse 17/Postfach 318
CH – 8024 Zurich
Email: dwight.mihalicz@cmc-global.org  
www.cmc-global.org

Attachments:
 

Läs hela inlägget »

Dear Colleagues,

We warmly wish you a Happy International Consultants’ Day!
May our global profession flourish for the benefit of all our societies and nations.

Best wishes from our Chair/CEO Juan Negroni, our Board and our members!


We look forward to seeing you all at our upcoming conference (click below)
 

For and on behalf of IMC USA,
 
Distribution List (in bcc mode for internet security purposes):

 • IMCs (Chairs, Delegates and Executive Directors)
 • ICMCI Committee Members
 • IMC USA Board Members

 
Constantinos A. Stavropoulos CMC®, Lead Delegate
Recipient of IMC USA Distinguished Service Award
Institute of Management Consultants U.S.A.
A Message for You from our members

Tel: +30 210 8964200; Cell: +30 6944440136
LinkedIn: constantinosstavropoulos; Skype: c.stavropoulos

Läs hela inlägget »

Som tidigare meddelats har föreningens grundare, Holger Bohlin avlidit.
Minnesord från GöteborgsPosten 2019-06-02:

Professor emeritus Holger Bohlin har avlidit i en ålder av 97 år. Hans närmaste sörjande är särbo Barbro och sönerna Nils, Bengt och Erik med familjer.

Holger Bohlin föddes i Bromma 1921. Studenten på tekniska gymnasiet i Stockholm 1940. Två år i militären och utbildade sig till värnpliktig fänrik. Holger tog sin ekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm 1946 med bra betyg.

Holger var lärare på Kungliga tekniska högskolan i nationalekonomi och olika ekonomiska ämnen för teknologerna. Holgers ”elever” blev sedermera män i staten och viktiga kontakter i Holgers stora nätverk. Holger var i USA och fick värdefulla internationella kontakter.

Verkställande direktör för Skoindustrins forskningsinstitut, följt av vd för MTM-föreningen. Holger var vice vd på Ekonomisk Företagsledning under fem år och lärde sig konsultyrket.

1960 startade Holger tillsammans med kompanjonen Åke Strömberg, Bohlin & Strömberg. Holger hade uppdrag hos många av Sveriges ledande företag, bland annat Volvo, Facit och Alfa Laval.

Holger var tidigt engagerad i IVA. Invaldes 1969 som ledamot i avd. VI och ordförande i avdelningen i slutet av 70-talet.
1969 utnämndes Holger till professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola.

Under sina 17 år på Chalmers hann Holger med mycket. Undervisning, doktorander, nya verksamheter såsom INDEVO, CIT, CIAB. IMIT och CES. Sektionen Industriell Ekonomi skapades under Holgers tid och efter pensioneringen var Holger bland annat dekanus för den immateriella I-sektionen.

Efter pensioneringen fann Holger en ny mening med livet genom medlemskap i Frimurarsällskapet där han uppnådde högsta graden 2001. Holger var också initiativtagare till den Frimureriska Forskningsgruppen – FFGG i Göteborg.
Holger Bohlin hedrades 1992 med Chalmersmedaljen. Holger var hedersledamot i Svenska Managementkonsultföreningen som han startat. Också hedersledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Holger hade träffat sin Lisa redan under militärtjänstgöringen. Vid en dans i Piteå blev det love at first sight! 1947 giftermål och sedan kom pojkarna. Holger älskade naturen. Familjen företog flera resor både i Sverige och i Europa. Somrarna tillbringades ofta på den svenska västkusten. Holger gillade sitt sommarställe i Torekov med golfbanan utanför.

Holgers Lisa gick bort i förtid. Holger hade turen att träffa Barbro, som visade Holger en ny värld. Barbro med sin familj och vänner gav Holger livslusten tillbaka. Holger och Barbro, som båda älskade opera hann tillsammans med att uppleva 40 olika operascener i Europa.

Holger Bohlin behärskade det svenska språket. När Holger skrev eller pratade så lyssnade åhörarna andäktigt. Kloka ord kom alltid från Holger. Holger lyssnade och agerade som ett verkligt bollplank. Holger engagerade sig.

Vi som haft förmånen att komma Holger nära och få ta del av hans engagemang, kunnande, klokhet och kamratskap förenat med en stor omtänksamhet kommer att sakna honom mycket.

Björn O. Albrektson, Folke Hjalmers och Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Dear Colleagues,
 
First we would like to wish you all a Happy International Consultants day, and as you all know, International consultant’s day is celebrated on the first Thursday of June each year - In 2019 this is Thursday, June 06. As always, our chair is sending you a message.
 
You can view the message and the video at the following link: https://www.cmc-global.org/content/international-consultants-day-2019-message-chair
 
Wishing you all prosperity and advancement in your careers.
 
Kind Regards,
International Council of Management Consulting Institutes

To be a leader in the development of management consulting as a global profession that drives social and economic success.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se