Tillsammans kan vi göra oss hörda

Sveriges Managementkonsulter är en branschorganisation för managementkonsultföretag. Vårt främsta uppdrag är att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. Som branschorganisation verkar vi för att samla våra gemensamma krafter för att på så sätt åstadkomma en värdefull och viktig bransch tillsammans!
 
Tillsammans kan vi:

 • Utöva inflytande på samhället när det gäller synen på managementkonsulter
 • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
 • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
 • Utveckla oss gemensamt, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
 • Påverka möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
 • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att föra fram våra frågor
 • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag tillsammans med våra skandinaviska grannar

 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu. Mer information om medlemsskapet och priser finns under Medlemmar.

Det är viktigt att vi hjälps åt – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Kalendarium

Nyheter

2018

Vi hade glädjen att närvara under International Constantinus Award Ceremony 2018 i Milano då Ekan AB tog emot pris för "National Champion Sweden"!
Sveriges Managementkonsulter är oerhört stolta över Ekan AB och glada att ha dem som medlemmar.

Läs hela inlägget »

Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna till SMK:s första seminarium för hösten!
 
Tisdagen den 27 november kl. 17:30 – 19:30.
Adress: Almega, Sturegatan 11, 114 36 Stockholm
 
Under september och oktober har styrelsen arbetat med att ta fram en strategi för framtidens SMK. Vi vill bjuda in alla medlemmar, blivande medlemmar och övriga intresserade till en workshop om styrelsens förslag till strategi och plan för det kommande året.
 
Programpunkter:
17:30 Gemensam buffe-måltid
18:00 Workshops kring SMK:s framtid och strategier för att lyckas.
19:15 Nästa steg, sammanfattning och avslut.
 
Välkommen att anmäla dig! Senast den 20 november vill vi ha din anmälan till info@samc.se.
 
Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga faktureras 495 SEK exkl. moms.

Läs hela inlägget »

Den 1:a november tog sig fyra konsulter genom den omfattande CMC processens sista steg och fick ta emot sina diplom. Grattis till Marie Langenfeld, Christoffer Mahiasson, Thorbjörn Grahn och Anna Segerberg. Certifieringen omfattar dels redovisning av egna case, referenser från uppdragsgivare, validering av kunskap och kompetens samt intervju av certifieringsrådet. För att starta certifieringsprocessen krävs att man har arbetat minst fem år som managementkonsult inom privat eller offentlig sektor och att man skriver under på att följa Sveriges Managementkonsulters Etiska riktlinjer.

CMC certifieringen är en internationell certifiering som ägs av International Council of Management Consulting Institutes. I Sverige genomförs certifieringen av branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter genom ett certifieringsråd. Certifieringsrådet bestod denna gång av professor Andreas Werr från Handelshögskolan och Marcus Wideroth CMC och vice ordförande i Sveriges Managementkonsulter.

Christoffer Mahiasson, Anna Segerberg och Thorbjörn Grahn. Saknas på bilden gör Marie Langenfeld som också erhöll sitt diplom efter avklarad certifiering.

Läs hela inlägget »

Innovation har i åratal varit en topprioritet bland företag. Det är inte så underligt när förändringstakten ökar i de flesta branscher, och företagsledare i genomsnitt bedömer livslängden på existerande affärsmodeller till 4 år.

Trots detta är det få etablerade företag som verkligen lyckas med konststycket att själva ta fram verkligt innovativa lösningar, eller att på allvar höja innovationstakten rakt igenom företagets samtliga enheter, produkter och processer.

Utifrån min egen erfarenhet från flera decennier som forskare och konsult inom området tror jag att företagsledningar behöver omfamna ett helt nytt paradigm kring innovation. I korthet handlar det om att förstå ett nytt affärslandskap och vad som driver innovation i detta nya sammanhang. 


Jakten mot nollpunkten

När vi betraktar sju av världens idag åtta högst värderade bolag – jag talar då om företag som Apple, Amazon, Alphabet/Google, Microsoft, Tencent, Facebook och Alibaba – är det en sak som verkligen sticker ut: De är alla datadrivna plattformsbolag.

Det innebär att de surfar på det 21a århundradets tanke- och data/AI-drivna affärlogik där tänkande är den nya produktionen, data och information de nya råvarorna, affärskoncept de nya tjänsterna och samarbeten och co-creation inom de ekosystem de är en del av.

De har alla, på olika sett, insett logiken i att "ett plus ett är mer än två", att utvecklingslinjen är exponentiell och att marginalkostnaden ofta till följd av detta går mot noll. 

De inser att utveckling kräver mer än att man vässar och filar på det man har, att det krävs kreativa språng – och att dessa språng måste ske i rätt riktning.

För att lyckas i detta nya landskap krävs det att man tänker nytt kring innovation. Det räcker inte längre med att förlita sig på att slumpen skickar in briljanta idéer i processen och att dessa genom innovationens osynliga hand tas om hand och blir till banbrytande innovationer. Inte heller räcker det med brainstormingmöten där medarbetare får kläcka nya smarta idéer. Vi måste hjälpa slumpen och idéerna på traven genom systematik som säkerställer att de idéer vi tar fram är svar på morgondagens frågor, inte enbart dagens, att vi fångat upp alla relevanta perspektiv, och att vi arbetar systematiskt över tid.

Det kräver ett nytt innovationsparadigm som utgår från innovationens nya treenighet: foresight, data och samarbete. 
 

Vad menar jag då med detta?


1. Framåtblick som säkerställer kurs och höjd

Paradoxalt nog verkar det långsiktiga få ökad betydelse för företags framgång ju mer snabbföränderligt samhället är. René Rohrbeck och Menes Etingue Kum visade till exempel i en nyligen publicerad artikel att aktieägarvärdet växer tre gånger snabbare i företag som på ett systematiskt sätt integrerar foresight i sina affärsprocesser än i det genomsnittliga företaget.

Tänker man ett varv till blir det dock mer uppenbart. Ska man till exempel förstå de långsiktiga och potentiellt disruptiva konsekvenserna av en exponentiell teknikutveckling, oavsett om det handlar om beräkningskapacitet eller pris på solpaneler, så krävs framåtriktat tankearbete. Tänker vi inte till på djupet och drar ut de långa linjerna blir vi lätt tagna på sängen när de exponentiella myrstegen plötsligt blir till sjumilakliv och förändrar spelplanen över en natt. För det är exakt så exponentiell förändring slår igenom. Först händer inget. Sedan händer allt.

På samma sätt är det med strategiska osäkerheter. Har vi inte tänkt igenom konsekvenserna av de mest centrala och relevanta omvärldsscenarier som kan påverka vår verksamhet, finns det inte en chans att vi ska kunna förbereda oss på dem. Och då står vi där utan beredskap för att parera en oönskad utveckling eller dra nytta av en möjlighet. 

Ur ett innovationsperspektiv är det alltså självklart. Utan en djup insikt av vad framtiden kan ha i sitt sköte finns det inte en chans att vi ska hinna först med att ta fram de erbjudanden och affärsmodeller som blir framtidens blockbusters. Eller att vi ska kunna ligga steget före kund- eller medborgarkrav och förväntningar. Framtiden tillhör som bekant den som förbereder sig för den.

En tydlig strategi och tydliga processer för att integrera att megatrender och scenarioanalys i strategi, innovation och affärsplanering säkerställer att våra innovationsaktiviteter fokuseras på rätt områden och har tillräckligt innovationshöjd. Misslyckas man med detta står man i bästa fall och stampar på samma plats. Men risken är stor att det går långt värre.


2. Data som DNA som driver innovation och nya affärsmodeller

Japanska Softbanks grundare Masayoshi Son har skrapat ihop 900 miljarder kronor till sin teknikbolagsfond Vision Fund. Det är fyra gånger mer än något annat riskkapitalbolag tagit in i en enskild fond. Portföljen ser vid en första anblick ut att vara ett sammelsurium av verksamheten – från kontorshotell till e-handelsplattformar och Uber. Men ur Sons perspektiv hänger de ihop: de handlar alla om data och AI.

Data och AI är själva motorn i den digitala transformation de flesta branscher genomgår. Det är därför inte underligt att techstartups pekas ut som de största hoten mot existerande affärsmodeller, branschlogik och aktörer. Hälften av alla toppchefer i nordiska företag menade i en studie Kairos Future och Tieto genomförde för något år sedan att det var just techstartups som var riskfaktorn.

De flesta företag sitter på enorma mängder data – från produkter, affärstransaktioner och kundbeteenden. Men ofta är denna data dåligt strukturerad, otillgänglig och underutnyttjad. Även om de flesta större företag nu har gjort AI och analytics till topprioritet och även utsett CDO:er – chief data officers – är det fortfarande få som har en uttalad strategi för hur de ska hantera data på företagsnivå. Än fler saknar en data-driven kultur, där dataananalys är distribuerad i organisationen och inte något som göms undan i en analysavdelning. Därtill finns mängder av relevant externa data som de flesta inte ens börjat snudda vid.

Skillnaden mellan etablerade bolag och nystartade är att de nystartade är byggda på en datadriven kultur från start. Det är det som är utmaningen och som gör att uppemot 80 procent av toppcheferna oroar sig för att nya aktörer ska ta över deras affärer, enligt NewVantage Partners årliga globala survey. För etablerade aktörer är det därför nödvändigt att påbörja resan mot en datadriven kultur, och den går via en uttalad strategi och ett agilt experimenterande runt olika typer av dataprojekt i hela organisationen.


3.  Co-creation för idémängd, bredd och engagemang
 

I början av 2000-talet blev det populärt att börja tala om öppen innovation. Innebörden i detta har varierat, men i grunden handlar det att om att öppna upp slutna forsknings- och utvecklingsavdelningar och engagera fler i innovationsarbetet, kanske främst affärspartners, men också medarbetare, kunder, forskarsamhälle och externa experter och fristående innovatörer.

Öppen innovation är ett självklart svar i en värld där förändringstakten ökar, specialiseringen tilltar och vikten av att bygga samhörighet med kunder och partners växer. Det blir helt enkelt omöjligt att kunna ha allt i huset. Samtidigt blir företagen i sig själva i allt större utsträckning komponenter i större ekosystem, där framgången ligger i förmågan till interaktion med övriga aktörer.

De flesta företagsledare verkar idag omfamna idén om öppen innovation, inte minst den om att hela organisationen ska delta i innovationsarbetet. Samtidigt är avståndet mellan idé och verklighet stort. Jag kallade detta för Innovationsgapet för några år sedan, i en rapport som byggde på intervjuer med några hundra svenska företagsledare. 

Men öppna förhållningssätt gör skillnad. Jämfört med att inte ha någon systematisk innovationsprocess alls, genererar företag med öppna, systematiska processer 3,8 gånger så många verkligt nya innovationer per tidsenhet, och 50 procent fler än företag med en mer traditionell, men systematisk process.

Därmed måste ett en strategi för co-creation och öppna förhållningssätt vara en central komponent i varje företag och organisation med ambition att finnas kvar på spelplanen också om fem, tio och femton år.

De frågor som varje företagsledare behöver ställa sig är därför:

Har vi en strategi, processer och kultur för att säkerställa:

 • att det mer långsiktiga framtidsperspektivet får en tillräcklig plats i strategi- och innovationsarbetet?
 • att vi kan genomföra resan mot en sant datadriven verksamhet/affär och kultur?
 • att vi tar hjälp av vårt ekosystem av medarbetare, partners och kunder i innovationsarbetet?


Om svaret på någon av de frågorna är nej är det hög tid att kavla upp ärmarna.

By Mats Lindgren

Käla: https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/den-nya-treenigheten/

Läs hela inlägget »

Dear ICMCI Members,
 
CMC-Global Institute (CMC-GI) are looking for CMC volunteer mentors and assessors for new CMC Candidates. As you know, CMC-GI operates globally in countries where there are no ICMCI Member Institutes, and this would give your volunteers the opportunity to meet professionals from other countries and expand their global networking, as well as joining a great group of like-minded CMCs who are working hard to advance the profession globally.
 
Interested candidates would ideally be: 

 • Aware of the CMC Global-mandated certification process.
 • Have some experience overseeing completion of Engagement Summaries and/or conducting Oral Assessments.
 • Must have 5 or more years as a CMC in good standing of the national IMC.

 
If your candidate does not have the above experiences but is a senior consultant (10 years or more) willing to be trained, please also be in contact and we can decide if this would be a good opportunity for them.
 
For placing your interest or naming candidates, please contact Jon Pascoe, Fellow CMC, Registrar of CMC-GI at jpascoe@pascoemanagement.ca with a cc to membership@cmcgi.org.
 
Sent on behalf of CMC-Global Institute.

Jon Pascoe, Fellow Certified Management Consultant
Registrar, Certified Management Consultants
 

CMC-Global Institute
C/O Maurer & Stager AG
Fraumunsterstrasse 17/Postfach 318
CH – 8024 ZurichEmail: jpascoe@pascoemanagement.ca     
Web: www.cmcgi.org

Läs hela inlägget »

En kartläggning av myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster. SMK har deltagit som branschorganisation.

"Förstudieprojektet har under våren kartlagt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster.

Projektet har haft referensgruppsmöten med deltagare från tio olika myndigheter, vi har träffat alla våra nuvarande och tre potentiella ramavtalsleverantörer samt en branschorganisation. Vi har också skickat ut två enkäter, en till leverantörer och en till avropsberättigade myndigheter.

Förstudierapporten är nu publicerad.

Vid frågor kontakta Åsa Fröding."

Källa: https://www.avropa.se/Nyheter/2018/itu/forstudierapport-managementtjanster---publicerad/

Läs hela inlägget »

Drömmer du om en nystart i karriären? Du är inte ensam! En undersökning visar vad svenska chefer helst vill bli om de kunde byta karriärbana.

Det är Manpower som frågat 255 chefer vilket som är deras drömjobb. När undersökningen gjordes 2017 kom författare i topp. Därför är det förvånande att det yrket helt försvunnit från chefernas horisont. I stället är det säljare som toppar listan, vilket Manpowers vd i Sverige Lars Forseth analyserar.

”Att vara chef innebär att arbeta strategiskt, ledande och långsiktigt. Kanske finns det ett sug efter att se snabbare resultat av sitt arbete, som gör att säljare toppar chefernas drömjobbslista”, säger han.

Vilka fler jobb drömmer svenska chefer om? Här är hela topplistan:
1. Säljare
2. Mangementkonsult
3. Kommunikatör/Marknadsförare
4. Projektledare
5. Uppfinnare
6. Lärare
7. Livs- och/eller karriärcoach
8. Hantverkare
9. Controller
10. Ekonom

Samtidigt uppger nästan hälften (48 procent) att de är nöjda med sitt nuvarande jobb och vill därför inte byta karriärbana. Faktum är att chefer är mer nöjda med sin jobbsituation än icke-chefer, visar undersökningen.

På frågan ”Vilken chef skulle du vilja vara?” svarade allra flest vd tätt följt av avdelningschef eller verksamhetschef. Längst ner på topplistan kom rollen som IT-chef.

Cheferna i undersökningen tyckte också att det bästa med jobbet är att ”utveckla andra” och att få vara delaktig i viktiga beslut. På minussidan fanns att arbetsbelastningen är hög och att ens fritid kan bli lidande på grund av jobbet.

Källa: https://chef.se/har-ar-chefernas-dromjobb-10-yrken/

Läs hela inlägget »

Stakeholders from twenty countries attended the event to demonstrate their support and discuss how the standard will evolve and be implemented in the future.

Vienna, Austria. ICMCI held its event celebrating the one-year anniversary of the launch of the ISO 20700, the first published service standard.

Stakeholders from twenty countries were in attendance with representatives from six international organizations. The agenda covered areas of the ISO 20700 strategy, opportunities, implications of possible routes for the consulting industry and consultancies to strive for successful engagements.

The event took place at the WKO Sky Lounge - Austrian Federal Economic Chamber and included a follow up event celebrating International Consultants’ Day 2018.

The welcoming speakers were unified in their support for the ISO standard and its potential to make a difference.  Ms. Ulrike Rabmer-Koller, UEAPME - European Crafts and SME Association - President and WKO Vice President, stated “We intend to strengthen the SME involvement in and awareness on the standardization process” and continued by saying “Standardisation is becoming increasingly more important to access new markets and for SMEs need to have the opportunity to spread their wings.” 

Ms. Elisabeth Stampfl-Blaha, Managing Director Austrian Standards, and Former ISO Vice President Technical Management addressed the participants by highlighting that services make up an overwhelming part of the global economy and this explains a growing need for International Standards in the services sector. Ms. Stampfl-Blaha stated: “The International Standard ISO 20700 helps to clarify expectations between management consultants and their customers and is the basis for transparency and trust. This event brings together an outstanding variety of expertise from so many countries of the world for discussing the current and future implementation for this important standard.”

The ICMCI board members present at the event also acknowledged the value of the standard. Sorin Caian, Chair of ICMCI, stated that “Management consulting is all about adding value. There are two components that help assure this: professionalism and ethics and both are apparent and instilled in the standard.” Robert Bodenstein, PC 280 Chair commented that “Management consulting is a young profession, in most countries it is not regulated in any way. IS0 20700 helps to achieve common goals that can be agreed between consultants and clients”. This was followed by Ilse Ennsfellner, Chair CEN TC 381 saying “Together, management consultants and clients can shape our future, The IS0 20700 standard will be a best seller as it clarifies the rights and responsibilities of both the provider and the user of the service.”
 

The event included an address by Karl Grün, Director Standards Development at Austrian Standards International, Standardization and Innovation who focused on the strategy of ISO on service standardization and what we can learn from the standard especially in terms of outreach and post publication activities. According to Mr. Grün: “A standard helps to answer the question: What does good look like? ISO 20700 does this for the delivery of management consulting services.”

All participants were involved in the discussions and contributed to shaping the next steps for the implementation of the standard after listening to our panelists. All contributors were in agreement that the standard will enhance the confidence of clients in consulting, boost impact of projects, and contribute to the economic and social progress.  Natalia Makova of EBRD stated that: “EBRD – European Bank for Reconstruction and Development works with over 4,500 local consultants in 30 countries, and to date has supported over 30,000 advisory projects with SMEs, to the Bank is planning to incorporate ISO 20700 to the training courses for local consultants in order to support them in delivering better results". Adnan Atwa of UNIDO -United Nations Industrial Development Organisation- included in his panel address: “ISO 20700 lays out the basics of the delivery of management consulting services. From my service, documenting and standardizing the basics is very important.” And continued by saying: “I believe that ISO 20700 is an important guiding document that contributes to enhancing good governance and professional practices when providing consulting or technical assistance services.”

Discussion focused on change and the speed of change. Sorin Caian talked of the uncertainties of where management consulting will be in 5 years, and that change should not cause fear.  Frank Wagner of FCSI focused on what we can learn from the development and implementation of other standards and concluded by saying: “Fair competition is important. ISO 20700 provides a baseline that members in the association can follow. The starting point is to develop tools for both consultants and clients. FSCI (Foodservice Consultants Society International) will be outing considerable effort behind this.”

As an Academic Fellow of ICMCI, and a practicing management consultant, Greg Richards tapped on the creative part of management consulting and that “Some would say that standards impede creativity. In fact, standards help creativity because they constrain your focus and allow one to be as creative as possible within the bounds of the standard.” As in training the next generation of consultants: “It is important to help them understand the rationale behind and the application of the standards in the field of consultancy. Overall, such an understanding helps them to become better consultants, and in my view better managers if they choose not to enter the field of consulting.” 

Mr. Jack Yao of CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade- shared with participants the experiences of implementing ISO 20700 in China and the steps already taken by them to establish the website and translate the standard to Chinese.  Dr. Frenn of IRI (Industrial Research Institute in Lebanon) focused on how the implementation of the standard will “assist them at a national level and that it will contribute to the success of the institute”.

As part of increasing awareness of the standard, CMC-Global launched a number of tools and actions including the self-declaration list, the tailored training programme targeting consultants and clients, and the www.iso20700.org website.

Click to view full event Photo Album and Sessions Videos

About ICMCI: 

ICMCI (CMC-Global) is an international membership organisation and a network of the management advisory and consultancy associations and institutes worldwide, who have a common purpose and shared values and goals.

www.cmc-global.org           www.iso20700.org

Läs hela inlägget »

Vid årets stämma utsågs den nya styrelsen. Vi passar på att tacka Dag Larsson för 8 år som ordförande och önskar Lilian Klasson välkommen som ny ordförande för Sveriges Managementkonsulter.
Nya i styrelsen för i år är också Malin Wennebro, Louise Sandén och Robert Schuman.
Hela styrelsen hittar ni här.

Läs hela inlägget »


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmar i Sveriges Managementkonsulter kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00

Plats: Almega, Sturegatan 11

Dagordning för ordinarie föreningsstämma:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande för stämman justera  stämmoprotokollet
4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
6. Revisionsberättelse över föregående räkenskapsår
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens framställningar till stämman
9. Medlemmars framställningar till stämman
10. Val av ordförande, vice ordförande samt val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsperiod intill nästa ordinarie föreningsstämma
11. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Etiska Rådet
12. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Certifieringsrådet
13. Val av föreningsrepresentanter till Svenskt Näringslivs olika organ
14. Val av revisor
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas

Svar om deltagande eller icke deltagande till info@samc.se.

Välkomna!

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Iréne Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting kommer på SNK's jubileum den 15:e mars och pratar om vilka krav som kommer att ställas på framtidens managementkonsulter. Du har väl anmält dig!
För mer information och anmälan klicka här. 

Läs hela inlägget »

SMK firar 50 års jubileum och har i samband med detta instiftat ett pris för det mest excellenta managementkonsultuppdraget. Det är första året som priset delas ut och samtliga medlemmar i SMK har möjligheten att nominera pristagare.
Det kunduppdrag du vill nominera ska ha genomförts av ett medlemsföretag i SMK och avslutats under 2017. Juryn som bedömer de nominerade bidragen är sammansatt av ledamöter i SMK:s styrelse samt Andreas Werr, Professor på Stockholms Handelshögskola.
Senast den 6 mars vill vi ha ditt förslag. Se PDF nedan för ytterligare information.
Nomineringen av pristagare gör du genom att besvara ett antal frågeställningar och göra en kortare beskrivning av uppdraget och det värde det skapat för kunden. Du kan nominera ditt eget företag eller något annat. Som högst kan du nominera tre (3) uppdrag. Det vinnande bidraget presenteras under jubileumskvällen den 15:e mars av juryn med deras motivering. Därefter publiceras det på SMK:s hemsida. Det vinnande företaget kommer även att kunna använda emblemet ”Winner of SMK Award 2018” på sin hemsida och i mejl.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt


Mailadress:
info@samc.se