God Jul och Gott Nytt År

2020 är ett år som vi aldrig kommer att glömma! Mycket har hänt, flertalet medlemmar har dessvärre råkat ut för viruset personligen eller påverkats negativt i sin verksamhet. Men många medlemsföretag har också fått mer att göra.

Medlemsföretag från hela Sverige har också, glädjande nog, kunna delta i våra seminarier och möten, eftersom vi enbart har träffats digitalt. Det är något vi tänker fortsätta med.
Vi har i år en fantastiskt engagerad styrelse, som bl a arbetat fram ett förslag till en uppdaterad strategi. Den vill vi gärna förankra hos er på olika sätt. Till exempel vid februari månads medlemsseminarium då vi vill diskutera vår gemensamma framtid.
Jag vill, tillsammans med övriga styrelsen, önska alla medlemsföretag en lugn och fridfull jul! Och ett nyårslöfte från oss alla om att vi tillsammans ska arbeta aktivt för ett bättre 2021 och framåt!

Lilian Klasson
Ordförande SMK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter