Kammarkollegiets förstudierapport för managementtjänster

En kartläggning av myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster. SMK har deltagit som branschorganisation.

"Förstudieprojektet har under våren kartlagt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster.

Projektet har haft referensgruppsmöten med deltagare från tio olika myndigheter, vi har träffat alla våra nuvarande och tre potentiella ramavtalsleverantörer samt en branschorganisation. Vi har också skickat ut två enkäter, en till leverantörer och en till avropsberättigade myndigheter.

Förstudierapporten är nu publicerad.

Vid frågor kontakta Åsa Fröding."

Källa: https://www.avropa.se/Nyheter/2018/itu/forstudierapport-managementtjanster---publicerad/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter