Spaning - Konsulterna blir allt fler när kunskapsfronten flyttar fram

Antalet konsulter i Sverige ökar kontinuerligt. Kvalificerade konsulttjänster är en av de sektorer på den svenska arbetsmarknaden som relativt sett har vuxit snabbast under de senaste 40 åren. Idag är cirka 300 000 yrkesverksamma inom sektorn. Forskare på KTH i Stockholm har belyst konsultmarknaden i Sverige och menar att utvecklingen beror på att företag och organisationer lägger ut allt mer arbete på konsulter. Genom detta kan kunderna öka sin flexibilitet och anpassa kapaciteten i förhållande till behoven, både vad gäller resursförstärkning och som tillförande av expertkunskap.

När kunskapsfronten ständigt flyttar fram, kan det vara svårt för det enskilda företaget att hänga med i utvecklingen. För att kunna fortsätta ligga i framkant och behålla sin position kan man behöva förstärka den egna organisationen med externt kunnande. Konsultföretagen, som är verksamma hos flera olika kunder, ökar snabbare sitt kunnande och kan hålla sig mer uppdaterad på flera fronter samtidigt. Ökningen av mängden konsulter är inte bara en kapacitets- eller flexibilitetsfråga, det är i högsta grad en fråga om professionalitet, kvalitet och effektivitet.

Konsultföretagens utveckling sker dels genom utmaningarna i kundernas uppdrag, dels genom det interna kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Det gynnar konsultföretagen i sig, men även samhället i stort. När expertkunskapen inte längre stängs in i ett företag, utan bärs av konsultföretaget, blir det som ett kommunicerande kärl mellan olika kundföretag och bidrar på så sätt till fler företags utveckling och framgång. Till exempel små och medelstora företag skulle aldrig på egen hand ha råd och förmåga att bygga upp samma kunskapskapital som konsultföretaget kan, genom att ha många experter i sin organisation. Forskarna tror att just användningen av konsulter bidragit till att svenska företag klarat strukturomvandlingar i samband med t ex teknikskiften bättre än många utländska konkurrenter.

Ibland kan begreppet konsult uppfattas ha ett devalverat värde. Vissa uttrycker sig: ”idag kan ju vem som helst kallas sig konsult”. Och många branscher brottas med att försöka hitta nya begrepp och titlar. Men ser man till den kunskapsintensiva konsultsektorn är konsult helt klart ett yrke där man spelar en viktig roll och bidrar till såväl näringslivets som samhällets utveckling. Inom branschföreningen Sveriges Managementkonsulter vill vi bidra med både utbildning och utvärdering av konsulter. CMC är en certifiering som garanterar att konsulten är utbildad i själva yrket managementkonsulting och framöver vill vi medverka till ett digitaliserat verktyg för utvärdering av konsultinsatsen och dess kundvärde.

Utmaningen för konsultföretagen idag är fortsätta hålla hög kompetens, ta fram nya affärsmodeller och se över sina strategiska val parallellt med en uppbyggnad av strukturkapitalet för att möjliggöra för tillväxt och expansion.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter