Höstens CMC certifiering

Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik.

Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för managementkonsulten.

Mer information om certifieringen hittar du på: http://exmi.se/Utbildningar/Konsultutbildningar/CMC-Certified-Management-Consultant

Höstens kurssdagar är den 30 november samt 18 januari 2017

Certifieringsdatum bokas senare.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter