Paneldiskussion kring affärsmodeller

Vår vice Ordförande Marcus Wideroth deltog i en paneldebatt kring framtidens affärsmodeller för konsultföretag inom Teknik och Design. Det var branschorganisationen för Sveriges Teknik och Design företag som hade bjudit in till diskussionen i samband med deras medlemsdag. Frågeställningarna handlade bland annat om likheter och olikheter i affärsmodeller för konsulter i olika branscher och vilka utmaningar som finns inom olika branscher. En hel del likheter vad gäller både dagens utmaningar och framtida utmaningar kunde konstateras mellan olika branscher.

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Du hittar mer info om STD här.
www.std.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter