Digitaliseringens påverkan på affärsmodellen

Den 24:e november höll Magnus Krusberg ett mycket intressant föredrag kring hur företagens affärsmodeller påverkas av digitaliseringen. Vi diskuterade kring kommande trender inom många olika branscher och vilka utmaningar som både företagsledningar och styrelser står inför när digitaliseringen sveper in och förändrar företagets affärsmodell i grunden.
Ämnet skapade en intensiv diskussion bland deltagarna, det är ingen tvekan om att detta är ett område som är högaktuellt för våra medlemmar.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter