Vårens CMC certifiering

Certifieringen vänder sig till dig som är professionell managementkonsult.

Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för managementkonsulten.

Kursstarter
Dag 1 den 16 dec (kl 13.00-18.00)
Dag 2 den 29 jan (kl 13.00-18.00)
Certifiering den 10 feb 2015

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter