Etiska dilemman - När ledningen inte tar ägarskap


Frågeställning

Ditt uppdrag närmar sig sitt slut. Du har precis presenterat ditt förslag till ledningsgruppen hos din uppdragsgivare. De är alla nöjda med ditt arbete och förslaget som du har tagit fram. Ledningen vill  att det är du som presenterar förändringsförslaget för personalen och de fackliga representanterna. Förslaget innebär stora förändringar i organisationen vilket gör det troligt att det kommer att väcka känslor och frågor hos många av de närvarande. Vad gör du?


Etiska rådets kommentarer

Det kan tyckas lämpligt att den som tar fram ett förslag också är den som presenterar det, dock är detta ett ledningsansvar. Ett professionellt förhållningssätt är att du resonerar med uppdragsgivaren kring vilka effekter som kan följa av att du som konsult företräder ledningen och dess beslut. En konsult bör inte ta över ansvaret att förmedla ett budskap av denna karaktär, det bör en representant från uppdragsgivaren med mandat i frågan göra. 


Följande frågor kan beaktas

  • Hur kan du som konsult vara till stöd för uppdragsgivaren/ledningen med att till exempel ta fram en process för förankring, informationsmaterial och andra förberedelser?