Etiska dilemman - När ledningen inte tar ägarskap

Frågeställning

Ditt uppdrag närmar sig sitt slut. Du har precis presenterat ditt förslag till ledningsgruppen hos din uppdragsgivare. De är alla nöjda med ditt arbete och förslaget som du har tagit fram. Ledningen vill dock att det är du som presenterar förändringsförslaget för personalen och de fackliga representanterna. Förslaget innebär stora förändringar i organisationen vilket gör det troligt att det kommer att väcka känslor och frågor hos många av de närvarande.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentarer

Det kan tyckas lämpligt att den som tar fram ett förslag också är den som presenterar det, dock är detta ett ledningsansvar.
Det är även ledningens ansvar att ta ett ägarskap för förslaget. Konsultens roll är att ge råd och stödja ledningen i dess uppdrag
att leda och utveckla verksamhet. En konsult ska inte ta över ansvaret att förmedla ett budskap av denna karaktär, det ska
alltid en representant från uppdragsgivaren med mandat i frågan göra. Budskapet måste ägas av någon i organisationen det
skapar trygghet och ägandeskap. Du bör därför ta ansvar för en process tillsammans med ledningsgruppen som resulterar i att
de tar ägarskap för förslaget, presentationer och genomförande. Du som konsult kan däremot bidra med att förbereda
presentationen samt ta ansvar för praktiska frågeställningar kopplat till förändringen samt att bidra med att samla in
synpunkter och frågor.

Ett professionellt förhållningssätt är att du påtalar för uppdragsgivaren vilka effekter som kan följa av att du som konsult
företräder ledningen och dess beslut och tar ansvar för att ägarskapet av förslaget fullt ut tas av ledningsgruppen.