Etiska dilemman - När konkurrensen kan snedvridas

Frågeställning

Du ska lämna anbud/offert i en upphandling där du vet att lägsta monetära pris kommer att vara avgörande för vem som får
uppdraget. Du vill väldigt gärna ha uppdraget. Det matchar din konsultprofil perfekt, det kommer att ge dig ett fint
referensuppdrag som du saknar och dessutom har du gott om tid i kalendern. Du tänker att om du offererar ett riktigt lågt
timpris så får jag ta igen det på att arbeta och debitera många timmar istället. Eller hur gör du?

Etiska rådets kommentarer

Det kan tyckas som en enkel lösning men den innehåller flera komplicerande faktorer och avsteg från de etiska riktlinjerna:

  • Dels riskerar du att snedvrida konkurrensen i branschen genom att ge ett pris enligt en modell och tänka att du tar betalt enligt en annan.
  • Dels riskerar du att minska förtroendet för branschen då kunden kommer att uppfatta att du antingen har låg framdrift i projektet eller fakturerar mer än bedömda nedlagda timmar. Agerandet är inte transparent och skapar otydliga förutsättningar i uppdraget.

Vi föreslår att du vänder dig till uppdragsgivaren och ger förslag på kvalitativ utvärdering så att inte enbart lägsta pris är
avgörande. Om detta inte hörsammas bör du lämna ett pris som du kan stå för på ett transparent sätt. Löpande korrekt
timredovisning som bifogas fakturor är ett sådant sätt. Du kan även avstå att lämna ett anbud med hänvisning till prisets
betydelse vid utvärdering. Då hjälps vi åt att öka förtroendet för branschen och upprätthåller rimliga villkor.