Etiska dilemman - När du får personlig information du inte behöver


Frågeställning

Du utför ett uppdrag åt en uppdragsgivare där du har träffat flera olika medarbetare. I ett annat sammanhang möter du en person som har kännedom om en av dina kontakter hos uppdragsgivaren. Då får du återberättat personlig information som relaterar till din kontakt och med potentiell påverkan på uppdraget. Vad gör du?


Etiska rådets kommentar

Information som du får ta del av ska hanteras utifrån situationens förutsättningar. Ett professionellt förhållningssätt är dock viktigt i fall som detta och personlig information ska som utgångspunkt alltid hanteras konfidentiellt. Innan du får veta för mycket bör du antingen nämna att du är bekant med de personer som nämns eller avsluta dialogen.


Följande frågor kan beaktas

  • Reflektera över om det är information som av något skäl bör föras fram till uppdragsgivaren eller komma till annan parts kännedom.
  • Behöver du kontakta juridiskt stöd för att bedöma hur du ska hantera informationen?
  • Ta ställning till om du själv ska föra fram informationen eller uppmana uppgiftslämnaren att göra det.