Etiska dilemman - När du får personinformation du inte behöver

Frågeställning

Du utför ett uppdrag åt en uppdragsgivare där du har träffat flera olika medarbetare. I ett annat sammanhang möter du en person som har en relation till en av dina kontakter hos uppdragsgivaren. Den personen du möter berättar om saker som relaterar till din kontakt och därmed får viss bäring på uppdraget. Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Sådant som kommer fram i mötet med en person kan självfallet avgöra hur situationen ska hanteras. Ett professionellt
förhållningssätt är dock viktigt i detta fall. Innan du får veta för mycket bör du antingen nämna att du är bekant med de
personer som nämns eller avsluta dialogen.

Informationen som kommer fram på ett sådant icke planerat sätt bör bedömas som konfidentiellt till dess att 
informationslämnaren har tillfrågats om användandet av informationen, oavsett om informationen kommer ifrån en anställd
hos uppdragsgivaren eller från annat håll.