Etiska dilemman - När uppdragsgivarens vill ha hjälp med
upphandling

Frågeställning

Du har under en längre tid fört en dialog med en högre chef inom offentlig sektor. Ni har diskuterat insatser som borde genomföras
och du har fört fram flera idéer och förslag till lösningar. Nu ber chefen dig att ta fram ett upphandlingsunderlag med krav med
det underförstådda syftet att uppdraget ska hamna hos dig.

Etiska rådets kommentar

Det är en vanligt förekommande situation att konsulten i dialog med en uppdragsgivare formulerar såväl problem som lösningar. Att uppdragsgivaren i det läget vill att du, som sett såväl problem som lösningar ska få uppdraget kan då upplevas som en praktiskt lösning och förtroendet för dig som konsult är redan etablerat. I detta fall är du dock ute på djupt vatten om du formulerar ett
upphandlingsunderlag och hjälper kunden att ”rigga” upphandlingen. Vi menar att detta är gravt oetiskt och du ska tacka nej till
uppdraget att ta fram ett upphandlingsunderlag. Du riskerar dessutom att uteslutas från upphandlingen om du blir ifrågasatt av andra leverantörer.

Istället för att skriva ett underlag till din kontakt kan du:

  • Uppmana din kund att före upphandlingen höra sig för hos flera leverantörer (Leverantörsdialog) eller efterfråga information från ytterligare leverantörer genom en RFI ( Request For Information).
  • Uppmana kunden att beskriva sitt problem (istället för din lösning) och be leverantörerna visa på möjliga lösningar för att möta problembeskrivningen.
  • Uppmana kunden att vara transparent i upphandlingen med information som du har unik tillgång till.
  • Ge exempel på alternativa utvärderingsmetoder för att möjliggöra att kvalitativa parametrar blir avgörande framför enbart ett lägsta monetärt pris.