Etiska dilemman - När kundens konkurrent kontaktar dig

Frågeställning

Du har under en tid till och från arbetat åt ledningen i ett större företag. En konkurrent till uppdragsgivaren kontaktar dig om ett större förändringsuppdrag, och hen betonar särskilt din branscherfarenhet som värdefull.

Etiska rådets kommentar

För konsultföretag med många konsulter är det nästan omöjligt att inte hamna i denna typ av situationer och det finns inget enkelt
svar på hur du bör agera. Viktigt är dock att minnas att ett professionellt förhållningssätt bland annat handlar om att aldrig föra icke
allmänt känd information om förhållanden hos en uppdragsgivare vidare till andra, konkurrenter eller ej. Även om du arbetar för två
konkurrenter med deras goda minne kan du alltså aldrig använda den företagsspecifika kunskapen om den ene hos den andre.

Förmodligen bör du tacka nej till detta uppdrag, men följande frågor kan beaktas:

  • Är uppdragen av liknande karaktär? Hur djup insyn i affärskritiska förhållanden har du? Ju djupare involverad i företagets affär du är, desto mer tveksamt är det att parallellt arbeta med konkurrenter.
  • Hur ser kontrakts- och sekretessavtalen ut för respektive uppdrag? Kan du komma i avtalsmässiga problem om det blir känt hos den andra parten om att du arbetar med den andra?
  • Du bör berätta för din uppdragsgivare om denna förfrågan, hur ställer sig hen till detta? Det är avgörande att båda parter vet att du arbetar för bägge och ger sitt samtycke.
  • Kan någon annan i ditt företag (ett annat team) ta sig an den nya uppdragsgivaren om det är intressant för denne? Är det möjligt att hålla teamen åtskilda, i det fall uppdraget är strategisk och affärskritiskt?