Etiska dilemman - När kundens konkurrent kontaktar dig


Frågeställning

Du har under en tid till och från arbetat åt ledningen i ett större företag. En konkurrent till uppdragsgivaren kontaktar den organisation du tillhör om ett större förändringsuppdrag, och hen betonar särskilt att din branscherfarenhet är värdefull.


Etiska rådets kommentar

För konsultföretag med många konsulter är det nästan omöjligt att inte hamna i denna typ av situationer och det finns inget enkelt svar på hur bolaget bör agera. Viktigt är dock att minnas att ett professionellt förhållningssätt bland annat handlar om att aldrig föra icke allmänt känd information om förhållanden hos en uppdragsgivare vidare till andra, konkurrenter eller ej. Även om bolaget arbetar för två konkurrenter med deras goda minne kan ni alltså inte använda den företagsspecifika kunskapen om den ene hos den andre.


Följande frågor kan beaktas

  • Är uppdragen av liknande karaktär? Hur djup insyn i affärskritiska förhållanden har du? Ju djupare involverad i företagets affär du är, desto mer tveksamt är det att parallellt arbeta med konkurrenter.
  • Om det finns en risk för intressekonflikt och du överväger att tacka ja bör du informera din befintliga uppdragsgivare om denna förfrågan, hur ställer sig hen till detta? Det är avgörande att båda parter vet att du arbetar för bägge och ger sitt samtycke.
  • Finns det kontrakts- och sekretessavtalsmässiga aspekter att beakta för respektive uppdrag? Finns det andra risker att beakta?
  • Kan någon annan i ditt företag (ett annat team) ta sig an den nya uppdragsgivaren om det är intressant för denne? Är det möjligt att hålla kundspecifik information åtskild?