Etiska dilemman - När kompisen är uppdragsgivare

Frågeställning

En av dina bästa vänner sedan många år har blivit VD för ett företag med 200 anställda och kontaktar dig för ett uppdrag som handlar om att effektivisera verksamheten med möjliga personalneddragningar som följd. Ni har tidigare aldrig haft någon affärsrelation, utan enbart en privat relation som också inbegriper era respektive. Du är orolig för om er privata relation ska störa ditt omdöme om du åtar dig uppdraget.

Etiska rådets kommentar

Att skapa affärer som konsult handlar mycket om relationsbyggande, att göra affärer med vänner och bekanta är i sig inte fel. Men
du bör inte åta dig uppdraget om det är en nära vän som är uppdragsgivare då det kommer att påverka såväl din förmåga att agera
professionellt som förtroendet för dig i uppdraget.

Om det är en bekant, dvs inte en mycket nära vän, så måste du förhålla dig till följande:

  • Fundera på och prata om huruvida ni båda kan skilja på det privata och det professionella. Kommer du att kunna förhålla dig saklig och oberoende?
  • Kommer kunden och kundens organisation kunna skilja på detta?
  • Hur gör du om du får ”överskottsinformation”?
  • Vilken ska din roll i organisationen vara och hur kommer vetskapen om att du är bekant till VDn att påverka ditt mandat och förtroendet för ditt agerande?
  • Kan någon annan i ditt företag eller någon konsultkollega ta sig an uppdraget?