Etiska dilemman - När kompisen är uppdragsgivare


Frågeställning

En av dina bästa vänner har blivit VD för ett företag och kontaktar dig för ett uppdrag som handlar om att effektivisera verksamheten med möjliga personalneddragningar som följd. Ni har tidigare aldrig haft någon affärsrelation, utan enbart en privat relation som också inbegriper era respektive.


Etiska rådets kommentar

Att skapa affärer som konsult handlar mycket om relationsbyggande, att göra affärer med vänner och bekanta är i sig inte fel. Men du bör inte åta dig uppdraget om det riskerar att påverka såväl din förmåga att agera professionellt som förtroendet för dig och potentiellt din uppdragsgivare. 


Följande frågor kan beaktas

  • Fundera på och prata om huruvida ni båda kan skilja på det privata och det professionella. Kommer ni att kunna förhålla er sakligt och oberoende?
  • Kommer uppdragsgivaren och dennes organisation kunna skilja på detta eller riskerar det att undergräva VD:ns förtroende? 
  • Kommer vetskapen om att du är bekant till VD:n att påverka ditt mandat och förtroendet för ditt agerande?
  • Kan någon annan i ditt företag eller någon konsultkollega ta sig an uppdraget?