Etiska dilemman - När kompetensen saknas


Frågeställning

Du har genomfört flera framgångsrika uppdrag för en uppdragsgivare och nu har du fått en förfrågan om ett nytt uppdrag. Det ligger inte riktigt inom ditt kompetensområde och det finns andra som behärskar området väsentligt bättre än du. Du känner dig tveksam men uppdragsgivaren insisterar på att just du ska ta dig an uppdraget eftersom hen har stort förtroende för dig. Själva uppdraget verkar spännande och intressant. Vad gör du? 
 

Etiska rådets kommentar

Det är professionellt av dig att reflektera kring din egen kompetens och huruvida du kan möta de förväntningar och krav som uppdraget och uppdragsgivaren ställer på dig. Att alltid säga nej till uppdrag som ligger i utkanten av ens komfortzon är inte rimligt och bidrar inte till utveckling av konsultrollen. 
 

Följande frågor kan beaktas

  • Är det ett område som det är rimligt att du sätter dig in i och är du beredd att själv investera i detta?
  • Kan du för att säkra kompetens och kvalitet i uppdraget ordna så att du har tillgång till andra erfarna och kunniga kollegor, extern handledare eller mentor?
  • Kan du genomföra uppdraget tillsammans med en konsultkollega med efterfrågad kompetens?
  • Kan du rekommendera någon annan med relevant kompetens?
  • Är det av värde att du i såfall kvarstår till exempel som uppdragsansvarig eller rådgivare för att hjälpa uppdragsgivare att få uppdraget genomfört?