Etiska dilemman - När kompetensen saknas

Frågeställning

Du har genomfört flera framgångsrika uppdrag för en uppdragsgivare och nu har du fått en förfrågan om ett nytt uppdrag. Det ligger inte riktigt inom ditt kompetensområde och det finns andra som behärskar temat väsentligt bättre än du. Du känner dig tveksam men uppdragsgivaren insisterar på att just du ska ta dig an uppdraget eftersom hen har stort förtroende för dig. Själva uppdraget verkar spännande och intressant.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Det är professionellt av dig att reflektera kring din egen kompetens och huruvida du kan möta de förväntningar och krav som uppdraget och uppdragsgivaren ställer på dig. Att alltid säga nej till uppdrag som ligger i utkanten av ens komfortzon är inte rimligt och bidrar inte till utveckling av konsultrollen.

Ett sätt att säkra kompetens och kvalitét i uppdrag kan vara att ordna så att du har tillgång till mer, inom kompetensområdet, erfarna och kunniga kollegor, extern handledare eller mentor. Ett annat sätt kan vara att du genomför uppdraget tillsammans med en konsultkollega med efterfrågad kompetens.

Om du bedömer att gapet mellan din förmåga och kompetens och uppdragsgivarens behov är för stort är det mer professionellt att överföra uppdraget till någon annan men du kan t ex kvarstå som kundansvarig för att trygga beställaren och bevara relationen.