Etiska dilemman - När kärlekspar jobbar ihop


Frågeställning

Du arbetar i ett uppdrag och möjlighet att utöka detta med en person uppstår. Kunden vet om att din partner vore en lämplig person. Alternativt får du en förfrågan om ett uppdrag av en potentiell kund där din partner finns i kundens organisation. Hur gör du?


Etiska rådets kommentar

För det mesta är förälskelse och nära vänskap en privatsak. Men om relationen innebär risk för att hamna i en jävssituation eller att du inte kan agera oberoende, så är det inte längre en privatsak. En nära relation påverkar också klimatet och dynamiken i en grupp. Det kan till exempel uppstå osäkerhet hos andra om huruvida personer behandlas lika och rättvist och hur öppen man ska vara. Detta kan försvåra processen och allas kapacitet att agera professionellt. 


Följande frågor kan beaktas

  • Transparens kring relationer är alltid en bra utgångspunkt. 
  • Fundera på och prata om huruvida ni båda kan skilja på det privata och det professionella. Kommer ni att kunna förhålla er sakligt och oberoende?
  • Konsultera kunden om situationen och resonera om det är lämpligt ur olika perspektiv? 
  • Vilka andra lösningar kan finnas? 
  • Kan en öppenhet kring relationen undanröja eventuella hinder? 
  • Hur kan du och din partner bidra till öppenhet och transparens kring om/hur er relation påverkar kunden?