Etiska dilemman - När kärlekspar jobbar ihop

Frågeställning

Du arbetar i en organisation i vilken även din partner arbetar i. Eller så har det uppstått en förälskelse i arbetet. Oavsett
vilket så är det roligt och utvecklande för er att arbeta tillsammans, ni kompletterar varandra väl både kompetensmässigt och
avseende personliga förmågor. Era kunder uppskattar detta mycket.

Etiska rådets kommentarer

Frågeställningen kan även gälla när konsulterna är bästa vänner och har en mycket nära relationer och när chefer du arbetar
med är/blir ett par. För det mesta är förälskelse och nära vänskap en privatsak. Men om relationen innebär att personer kan
hamna i en form av jävssituation och /eller det uppstår beroenden, eller fantasier om detta, så är det inte längre en privatsak.
En nära relation påverkar klimatet och dynamiken i en konsultgrupp, eller t ex i en ledningsgrupp. Oavsett om personerna i
fråga för samtal om livet i en ledningsgrupp/på jobbet eller stöttar varandra för att de gillar varandra eller inte så påverkas
dynamiken negativt. Fantasier om fördelar och huruvida personer behandlas lika och rättvist försvårar allas kapacitet att agera
professionellt.

Fundera på följande:

  • Avgörande är att ha full öppenhet kring relationen, på det sättet underlättas tillitsfulla samtal.
  • Hur kan du och din partner/nära vän bidra till öppenhet och transparens kring om/hur er relation påverkar gruppen?
  • Kan ni skapa konstruktiva samtal med era kunder, går det att hitta en bemanning där era kompetenser kan samspela med fler kollegor?
  • I ledningsgruppssituationer, oavsett om det är internt eller hos en kund, så menar vi att denna typ av kärleksrelation inte är acceptabel. Vilket bör leda till att en eller båda i parrelationen behöver gå vidare till annat uppdrag.