Etiska dilemman - När det uppstår känslor till en kund

Frågeställning

Du arbetar i ett uppdrag som professionellt rullar på fint. Under arbetet så uppstår känslor mellan dig och en av
organisationens medarbetare/ledare. Ni är båda singlar för tillfället och tycker att ni är fria att älska vem ni vill. Då ni ofta
befinner er i samma rum så blir det mer och mer tydligt för dig att du har svårt att förhålla dig professionellt. Då ni successivt
har ökat era kontakter utanför uppdraget och umgås privat så upptäcker du även att din information om din vän påverkar din
förmåga att agera oberoende. Du vill behålla ditt uppdrag och du vill inte släppa möjligheten att utveckla en djup och kanske
långvarig kärleksrelation.
Hur gör du?

Etiska rådets kommentarer

Kärlek och känslor är fantastiskt och du är att gratulera. Dock påverkar detta din professionalism och det är oetiskt att både
äta kakan och ha den kvar. Oavsett hur du bedömer möjligheten för er relation så bör du omgående lämna uppdraget. Vår
uppfattning är att även en tillfällig sexuell relation som inte leder till mer kontakt är mycket oetiskt, dvs vi som har konsultativa
uppdrag ska alltid avstå från att involvera oss i intima relationer med medarbetare/ledare i våra kunders organisationer. Det
skadar inte bara vårt eget omdöme, det minskar förtroendet för oss som konsulter, våra konsultföretag och branschen. Det är
att nyttja en beroendeställning.

Fundera när känslor uppstår på följande:

  • Kan du sätta känslorna ”på hold ” till dess att uppdraget är avslutat och överlämnat och då uppta en kontakt?
  • Ska du direkt ta ett samtal med din konsultchef/senior kollega och resonera om situationen och hur uppdraget skulle kunna bemannas utan dig?