Etiska dilemman - När förutsättningarna saknas


Frågeställning

DDu och några kollegor är engagerade för att göra en analys av en organisation. Situationen är mycket turbulent på grund av ändrade ägarförhållanden. Kunden ändrar och lägger till förutsättningar, inriktning och omfattning för analysen vilket gör att det är svårt att få ett grepp om uppdraget. Det är också svårt att få tag i rätt personer i organisationen och ni har en känsla av att ni inte får tillgång till information och material som skulle gagna analysen. Er analys och era rekommendationer kommer sannolikt att utgöra ett av underlagen till förestående omstruktureringar. VD:n utövar påtryckningar för att ni snabbt ska skriva rapporten och verkar ha en tydlig bild av vilket resultat hen eftersträvar. Ni känner oro för kvaliteten på beslutsunderlaget och konsulttimmarna som ni först kom överens om börjar närma sig sitt slut. Kort sagt, situationen är besvärlig. Vad gör ni?
 

Etiska rådets kommentar

Det är centralt att så noggrant som möjligt, innan man åtar sig ett uppdrag, precisera förutsättningarna och förväntningar på leverans för att kunna agera professionellt i sin konsultroll. Väl preciserade förutsättningar skapar handlingsutrymme. Därför är det viktigt att ta upp frågan med VD om du upplever att det saknas förutsättningar och resurser för att genomföra uppdraget enligt vad ni kommit överens om. 


Följande frågor kan beaktas

  • Hur kan du lyfta frågan om att det saknas förutsättningar för att på ett kvalitativt sätt genomföra uppdraget?
  • I denna dialog bör frågeställningar om exempelvis förväntan på leverans, förutsättningar för att genomföra uppdraget, tiden för uppdraget och tillgången till relevant information belysas.
  • Om VD:n håller fast vid sin utgångspunkt bör ni hänvisa till SMK:s etiska riktlinjer och i förlängningen kliva av uppdraget.