Etiska dilemman - När det finns en dold agenda

Frågeställningen

Du har stöttat en ledningsgrupp i deras förändringsarbete. Från att från början varit gruppens bollplank och rådgivare har VD bett dig fungera som stöd för en enskild person i ledningsgruppen. Så småningom inser du att VD och andra inflytelserika personer har andra planer för den person du hjälper. Man vill helt enkelt göra sig av med vederbörande men som VD uttryckte det: ”Vi låter honom hållas ett tag till av taktiska skäl”. 
Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Du har hamnat i en oklar situation kring vem som är din uppdragsgivare och vilka ramar som gäller för ditt uppdrag. När gamla
uppdrag glider över i nya är det lika viktigt att precisera förutsättningarna och definiera vem som är uppdragsgivaren som när
du tar dig an ett helt nytt uppdrag. I detta fall påverkas även i ditt oberoende av att du sitter inne med mer information än den
person du hjälper. När man har haft ett uppdrag som gäller en grupp och därefter utför uppdrag för en enskild person
i gruppen är det särskilt viktigt att beakta och klargöra områden som rör motstridiga intressen och konfidentialitet mellan
parterna.

Det är därför viktigt att du påpekar för din uppdragsgivare att det inte är lämpligt att fortsätta i uppdraget såsom det är
arrangerat nu. Reflektera över:

  • Kan du påverka uppdragsgivaren så att hen är transparent med den person du hjälper? Detta kan ske i ett trepartssamtal med VD (uppdragsgivare), enskild person (kund) och dig som konsult i vilket VD formulerar ditt uppdrag inför den enskilda personen. Din roll blir då att bidra till att en gemensam agenda formas.
  • Ditt uppdrag kanske behöver omformuleras för att möta den nya situationen?
  • Kan du vara kvar i uppdraget så som det utvecklats?