Etiska dilemman - När det finns en dold agenda


Frågeställning

Du har stöttat en ledningsgrupp i deras förändringsarbete. Från att från början ha varit gruppens bollplank och rådgivare har VD bett dig fungera som stöd för en enskild person i ledningsgruppen. Under uppdragets gång inser du att VD har andra planer för den person du hjälper och inte ser någon framtid för personen i organisationen. Men man är inte beredd att agera utan vill att hen ska ”komma på det själv”. Vad gör du?
 

Etiska rådets kommentar

Du har hamnat i en oklar situation om vilka ramar som gäller för ditt uppdrag. Att utöver att stötta en uppdragsgivare och att ge dennes ledningsgrupp stöd, även att stötta enskilda individer innebär att ytterligare komplexitet tillkommer.  I detta fall påverkas ditt oberoende och din förmåga att fullt ut stötta en enskild individ av att du har avgörande information om den person du hjälper som hen inte har kännedom om. Det är därför viktigt att du påpekar för din uppdragsgivare att det inte är lämpligt att fortsätta i uppdraget såsom det i nuläget är arrangerat.
 

Följande frågor kan beaktas

  • Fundera över på vilket sätt ditt uppdrag behöver omformuleras för att möta den nya situationen? 
  • Kan du påverka uppdragsgivaren så att hen är transparent med den person du hjälper? Detta kan till exempel ske i ett trepartssamtal med VD (uppdragsgivare), enskild person (kund) och dig som konsult. 
  • Kan du vara kvar i uppdraget såsom det utvecklats eller bör någon annan kopplas in som stöd till den enskilde personen?