Etiska dilemman - När förutsättningarna förändras


Frågeställning

Du har engagerats som konsult i ett uppdrag där du under uppdragets gång uppfattar att  förutsättningarna för uppdraget har förändrats. Att fortsätta enligt den överenskommelse och plan som finns kommer inte att leda till det önskade resultatet. uppdragsgivaren vill dock absolut fortsätta enligt plan och lyssnar inte till ditt resonemang. Vad gör du?
 

Etiska rådets kommentar

Även om du tillsammans med uppdragsgivaren har preciserat förutsättningarna för uppdraget är det viktigt att föra en diskussion kring förändrade förutsättningar. Enligt SMKs etiska förhållningssätt ska man inte skapa orealistiska förväntningar, vilket du riskerar att göra om du inte påtalar de förändrade förutsättningarna. Det är viktigt att utveckla ett professionellt förhållningssätt där du även kan ta denna typ av diskussioner med uppdragsgivaren även om denne har en annan bild. 
 

Följande frågor kan beaktas

  • Finns det något annat sätt jag kan framföra mina synpunkter eller min bedömning på?
  • Finns det någon annan insatt neutral person att konsultera och som kan komma med en kompletterande bild. 
  • Kan du och uppdragsgivaren föra ert resonemang i närvaro av en neutral part för att hitta en lösning?
  • Bör du avsäga dig uppdraget?